אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, ערך בסוף השבוע את סיום הש"ס בבית מקורבו ר' שלמה (שמי) פרוור במהלך שיחה למסיימי הש"ס התייחס לשאלה: דף היומי או שתי דפים ביום?.

במהלך סיום הש"ס בעיר ביתר עילית, בהשתתפות אדמו"רים וראשי ישיבות, התבטא הגר"ש עמאר: "שאלו אותי קבוצה של לומדי דף היומי שרצונם ללמוד שתי דפים ביום ובכך יסיימו את הש"ס תוך שלוש וחצי שנים, האם ראוי לעשות כך.

 הגר"ש עמאר בסיום הש"ס, בסוף השבוע

"השבתי להם כי ראוי שילמדו דף יומי ואת הדף עצמו יחזרו עליו פעמיים מאשר להספיק שתי דפים, ובכך יזכו לקנות ידיעה בתורה. ודאי שזהו גדול יותר מלהספיק את הש"ס כמה שיותר מהר".

הראשל"צ ציין כי: "הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר. לא העיקר להספיק לסיים ש"ס. צריך להשים על ליבנו את עמל וידיעת התורה. כל אחד שמשתתף בשיעור דף יומי, כשיגיע לביתו אחר השיעור יחזור שוב על הדף כדי שידע אותו טוב ויזכור את לימודו".