אאא

אבל בחסידות בעלזא: ביום שישי האחרון נפטר באנטוורפן שבבלגיה הרה"ח ר' שמעון נוסבוים זצ"ל, מחשובי חסידי בעלזא, ומי שהיה בעל התפילה בימים הנוראים במשך שנים רבות, בן 72 בפטירתו.

המנוח היה בנו של של הרב רבי אשר ישעיה נוסבוים זצ"ל, וחתנו של הרב יוסף באב"ד, והוא היה ידוע כאדם חביב מאד, ובקי בתורה ובהלכה.

כשהיה מגיע לשהות בצלו של הרבי בירושלים, היה האדמו"ר מכבדו מאד, ואף מבקש ממנו להתחיל את הניגונים ב'טישים', זאת במסגרת קולו הערב.

המנוח שהיה עיוור בשנותיו האחרונות השאיר אחריו משפחה גדולה, בנים, ובנות, חתנים ונכדים, בהם את חתנו שמשמש מנכ"ל מוסדות בעלזא באנטוורפן.

הלווייתו יצאה מבית המדרש בעלזא באנטוורפן לבית העלמין בהולנד, שם נטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.