אאא

מתלהט קרב הכשרויות בבני ברק: רבני העיר, הגאונים רבי יצחק אייזיק לנדא ורבי שבח צבי רוזנבלט, התאספו הערב (חמישי) עם רבנים וראשי ישיבות, על רקע המאבק על מונופול הכשרות בעיר, עם שבירתו - בהכנסת כשרות 'שארית ישראל' למספר אולמות, במקום הכשרות העירונית.

הגרי"א לנדא נאם בכינוס המיוחד, ותקף במילים חריפות את בעלי האולמות הללו. "רבני העיר התאספו כדי להכריז יחד, באחדות: נשמור על צביונה של בני ברק", אמר הרב. "ציבור יראי ה' יעמוד על משמר הקדושה, חומות הדת, הכשרות והצניעות".

"יידעו כל אותם אנשים, שהם נלחמים עם כבוד שמיים. לא ניתן להם להחליש את הדת בעיר; בשביל בצע כסף אנשים מנסים להרוס את צביונה של בני ברק שנשמרת כבר 90 שנה. בפה מלא אנחנו אומרים: נמסור את הנפש למען ביצור חומות הדת".

הרב לנדא הוסיף כי "האנשים שמגיעים לפרוץ את קדושת העיר לא נלחמים ברבנים בלבד, אלא בכל תושבי העיר שרוצים לשמור על קדושת וצביון העיר", ופירט את אחורי הקלעים של מאבק הכשרויות: "אנשים רוצים להוזיל את המחירים, אז מפעילים לחצים גדולים דרך בעלי העסקים שיעזבו את הכשרות, ועל ידי זה גם יזילו את המחירים".

גם עמיתו, הגרש"צ רוזנבלט נאם בכינוס, ובדבריו עמד על הצורך "לשמור בכל הכוח על האחדות בין כל הקהילות בעיר", וכן על הצורך "לעמוד על המשמר שלא יפרצו חומות העיר".

יצוין, כי לצד רבני הקהילות החסידיות, נטלו חלק באסיפה גם רבנים ליטאים, דוגמת הגאונים רבי אברהם ישעיהו קרליץ, רבי חיים ישראל שפירא ורבי מרדכי בונים זילברברג משיכון ה'.

צפו בווידאו