אאא

פעם אחת, בשעה שהבעל שם טוב הקדוש התפלל לפני התיבה, הפסיק באמצע התפילה ויצא לרחוב. ליד בית הכנסת עמד מוכר עצים גוי עם סחורתו, הבעל שם טוב הקדוש קנה ממנו עגלה מלאה בעצים, והמוכר לקח את העצים לבית המדרש.

ציווה הבעל שם טוב הקדוש לשלם למוכר עבור העצים והובלתם לבית המדרש. בנוסף על כך, ציווה לתת לו יין שרף, וכאשר ציווה - כך נעשה.

אמר הגוי: ברוך אלוקי היהודים - אשר יש לו עם כזה קדוש, אם היה קונה ממני את הסחורה אדם אחר שאינו יהודי, בספק אם היה נותן לי על כך את התשלום המלא.

שאלו התלמידים את הבעל שם טוב הקדוש: מדוע ולמה ראיתם חשיבות להפסיק באמצע התפילה ויצאתם לקנות את העצים?

השיב הבעל שם טוב הקדוש: ראיתי בשעת התפילה שיש ברגעים אלו, קטרוג גדול למעלה בשמים על בני ישראל הדרים בכפרים, מכיון שהיו פעמים שהם טעו בחשבונות שהם עשו, כאשר הם קנו סחורה מהסוחרים, והיה צורך לסתום את פיות המקטרגים.

בזה שהגוי ראה את האמת והיושר כאשר קניתי את העצים, והוא שיבח מאוד את היהודים, בזה נסתתמו טענות המקטרג, והוסר הקטרוג על בני ישראל.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע הבא עלינו לטובה

"לעולם ה' דברך ניצב בשמים" - פרש הבעל שם טוב הקדוש: לפעמים נגזר בשמים ח"ו איזה גזרה רעה.

בכוחו של צדיק הדור לפעול שהגזרה תישאר בשמים, ולא תרד על האנשים הדרים בארץ למטה, וכך נמצא - שהגזרה אינה יוצאת לפועל (עפ"י 'דבר המלוכה' אות רסט).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עצה יקרה שכדאי לדעת: "לעולם יקדים אדם - תפילה לצרה" (סנהדרין מד) – ראוי לאדם שיתפלל על הדברים, שנראה לפי הטבע שיצטרך אותם, עוד לפני הזמן שהוא צריך אותם בפועל, ועוד לפני שהוא מרגיש את הקושי או ה'חסר' עם הדבר שיצטרך לו, כי בכוחה של תפילה לשנות את הטבע.

אם האדם מתפלל עוד לפני שמגיעה אליו ה'צרה', הקב"ה ברחמיו וחסדיו, מושיע אותו מהצרה או מהחסר שח"ו נגזרה עליו, ובזכות שהקדים את התפילה – יזכה לישועה, הכיצד?

הקב"ה בורא לאדם מהמכה שח"ו נגזרה עליו - את רפואתו, כמו שנאמר: "וממכותיך ארפאך" (ירמיהו ל,יז).

יהי רצון שיבוטלו מעל כל עם ישראל גזרות שאינם טובות, ונזכה כולנו להארת פנים מבורא עולם, חסדים וטובות, בשורות טובות ישועות ונחמות, אמן.