אאא

ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך מבקר באופן חריף את החלטת הרבנות הראשית לישראל, להכיר ביהדותם של חברי קהילת 'ביתא ישראל' מאתיופיה, ומכנה אותם "ספק גויים".  

בדברים נחרצים, אותם מפרט היום (חמישי) במכתב ארוך, פוסק הגר"מ שטרנבוך: "אין לשנות מדעת גדולי ישראל שהורו כי ה'פלאשים' צריכים לעבור גיור כדין", וציטט את הכרעתם של גדולי פוסקי ההלכה בדור הקודם, מרנן הגר"מ פיינשטיין, הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אוירבך זצוק"ל, כי אין להכשיר את יהדותם של ה'פלאשים' (כינויים של חברי 'ביתא ישראל') ללא גירות.

כזכור, בשבועות האחרונים פורסם כי מועצת הרבנות הראשית החליטה, בחשאי, להכיר באנשי קהילת ביתא ישראל האתיופית כיהודים גמורים, ללא צורך בהליך גירות, זאת בניגוד לנהוג בעבר על פי הוראת כמעט כל גדולי ישראל, למען מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. 

עם היוודע החלטה זו, התעוררה סערה רבתי בעולם הדיינות, בשל המשמעות המקיפה של פסיקה זו. כעת כאמור, במכתב מיוחד, כותב ראב"ד 'העדה' כך: "לאחרונה נודע שרבנים מ'הרבנות הראשית' קמו להתיר את יוצאי אתיופיה המכונים 'פלאשים' (הנקראים גם ביתא ישראל) כיהודים גמורים בלא גרות".

הגר''מ שטרנבוך (צילום: בעריש פילמר)
הגר"מ שטרנבוך (צילום: בעריש פילמר)
הגדלה

"זוהי עזות מצח לשנות ממה שנתקבל והוסכם להלכה על ידי כל גדולי התורה וההוראה בדור הקודם בארץ ובגולה, שהפלאשים הבאים מאתיופיה הינם בכלל ספק יהודים, וצריכים כל אחד ואחד בפרטיות גירות גמורה, בקבלת עול מצות והטפת דם וטבילה, וכן נהגו בארץ הקודש מאז ומתמיד".   

במכתבו טוען הגר"מ שטרנבוך, כי אם רוצים להיתלות ברדב"ז, שפסק כי הם יהודים גמורים, יש לאוסרם לבוא בקהל כדין ספק ממזרים, וכעדותו הברורה של הרדב"ז על כך, וכי אותם המתירים על פי דבריו, הרי הם תופסים החבל בשני ראשים: "מה שטוענים המתירים שסומכים על הרדב"ז שכתב (ח"ז סי' ה') שהם יהודים משבט דן, הנה אם נסמוך בזה על דברי הרדב"ז להחזיקם כיהודים גמורים, הרי אנו גוזרים עליהם כליה שאסורים להינשא גם בינם לבין עצמם, שהרי הרדב"ז שם כתב שהם ספק ממזרים, והיאך תפסו החבל בשני ראשים להחזיקם כיהודים גמורים ללא גרות על סמך עדות הרדב"ז, ומאידך להתירם לבוא בקהל בלא חשש ממזרות - שלא כעדות הרדב"ז שהם ספק ממזרים".  

 רבם של הישראלים יוצאי אתיופיה מדבר על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. ארכיון (אולפן 'כיכר השבת')

את מכתבו חותם הגר"מ שטרנבוך בקביעה נחרצת: "זאת התורה לא תהא מוחלפת, ואין לאף אחד כוח לשנות דין תורה שכבר נפסק על ידי כל גדולי התורה והוקבע כמנהג בארץ הקודש זה עשרות בשנים, ובשם רבבות עם ישראל הכפופים לדעת תורה אנו מכריזים שפסקם בטל ומבוטל לא שריר ולא קיים, ובזכות עמידה על משמר טהרת כרם ישראל, נזכה בעז"ה לתשועת עולמים".

יצוין, כי בתחילת השבוע יצא הדיין הגאון רבי אברהם שרמן מגדרו, ופרסם מאמר מקיף בנושא, בו הביא את דעתם של גדולי ישראל זצ"ל כי קהילת 'ביתא ישראל' אכן צריכה לעבור גיור, כולל קבלת מצוות כדת וכדין.

מכתבו של הגר''מ שטרנבוך (צילום מסך)
מכתבו של הגר"מ שטרנבוך (צילום מסך)