אאא

לאחר כשלושה שבועות, בצה"ל סיימו את התחקיר אודות ההצפה שהייתה בבסיס חיל האוויר וגרמה נזק רב לציוד הצה"לי ומטוסי חיל האוויר. אחד הקצינים בבסיס הגיש את התפטרותו למפקד חיל האוויר. 

במהלך שלושת השבועות האחרונים התנהל בחיל האוויר תחקיר מקיף על ידי צוות מומחים. התחקיר מלמד כי היו שתי הצפות בבסיס; הראשונה בחלקו הצפוני של הבסיס, בשל עליית נחל "ברקאי" על גדותיו והשנייה בחלקו הדרומי של הבסיס, בעקבות עליית מפלס המים בנחל "האלה", מה שהוביל להצפת הדירים התת קרקעיים. 

התחקיר מאשים את בעלי התפקיד בבסיס, "העריכו באופן חסר את עוצמת מערכת הגשם הצפויה ועל כן לא נערכו כראוי ולא ביצעו את הפעולות הנדרשות".

לפי הממצאים, עליית מפלס המים בנחל "האלה" ותפעול לא מספק של מערכת הניקוז גרמו לעלייה משמעותית בכמות המים שזרמו לעבר הבסיס ולנזק שנגרם. במידה והיו מפעילים בצורה נכונה את המערכת, ההצפה הייתה נמנעת. "יחד עם זאת, בשעת מעשה הקצינים התנהגו כראוי", קובעים מחברי הדו"ח.

מפקד חיל האוויר שקיבל את ממצאי תחקיר הביניים, קבע כי "היו סימנים מעידים על מזג אוויר חורפי קיצוני".

מסיכום מפקד חיל האוויר: "חווינו הצפה עם נזק לתשתיות, אמצעי לחימה ופגיעה בכשירות המבצעית של הבסיס, בהיקף ובחומרה שניתן היה לצמצם. נדרש היה להגביר את ההערכות בבסיס למזג אוויר קשה מוקדם יותר, האיחור הרב יצר נזק גדול יותר".

מפקד חיל האוויר אמר עוד כי ניכרה נחישות ופעולה אינטנסיבית של אנשי הבסיס, לצד התגייסות חיילית וצה"לית הראויה להערכה מעת ההצפה. בכך צומצם היקף הנזק וקוצר משך הזמן של הירידה מכוננות מבצעית.

 חיל האוויר מתאוש ממהצפה. צילום דו"צ

עוד הוסיף מפקד חיל האוויר כי "כל תאונה ואירוע הינו בר מניעה ולפיכך גם אירוע זה. עוד ציין כי נדרש היה לפעול להוצאת המטוסים מהדת"קים טרם ההצפה, ולקיים הערכות בסיסית שונה".

לאחר תחקיר הביניים מפקד בסיס חצור, קצין בדרגת אלוף משנה, הודיע למפקד חיל האוויר כי הוא מבקש לסיים את תפקידו בעקבות האירוע וההבנה כי טעה באופן בו התנהל באירוע זה. מפקד חיל האוויר קיבל את בקשתו והוא יסיים את תפקידו בימים הקרובים.

מפקד חיל האוויר החליט על שורה נוספת של צעדים פיקודיים ובהם נזיפה במפקד הטייסת ששמונה ממטוסיה נפגעו באירוע, נזיפה במפקדת טייסת תעופה ומפקד טייסת תחזוקה.

מפקד חיל האוויר סיכם את התחקיר וציין כי "נדרש לעשות את כל הפעולות שאירוע דומה לא יחזור".