אאא

סערה בקרב הקהילה החרדית בארצות הברית, שם הסתמכו אלפי חרדים במשך שנים ארוכות על ההיתר של הגר"מ פיינשטיין כדי לשתות חלב עכו"ם, בפיקוח ממשלתי.

אין מדובר כמובן בהיתר גורף לשתיית חלב של נכרים, אלא בחלב המיוצר תחת פיקוח ממשלתי, כאשר במקרה כזה, הם משגיחים שלא יערבו חלב שאינו של פרה.

וכך כתב בשו"ת אגרות משה: "ובדבר החלב במדינתנו אשר יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו וגם יסגירו את העסק שלהם, שלכן ודאי פוחדים לערב יש טעם גדול להתיר… יש להתיר גם כשישראל יודעין ידיעה ברורה שהיא כראיה. וזה שאם יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלהם שהוא הרוחה של כמה אלפים והממשלה משגחת אליהם … ולכן הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א שומרי תורה וגם הרבה רבנים … אבל לבעלי נפש מן הראוי להחמיר… וכך אני נוהג להחמיר לעצמי, אבל מי שרוצה להקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין".

אך כעת, מכתב חדש שנמצא בין עיזבונותיו של הרב יצחק שלמה הופמן, עסקן אמריקאי שדאג להסדיר אוכל כשר לחולים יהודיים בארה"ב, מציב מגבלות שונות שהציב הרב פיינשטיין עצמו בנוגע לשתיית חלב עכו"ם, גם אם מדובר בייצור שבפיקוח ממשלתי.

במכתבו, כותב הגר"מ כי ניתן לסמוך על כך רק במקום שקשה להשיג חלב ישראל, אך בבתי חולים בניו יורק, שניתן בקל להשיג חלב ישראל, אין לסמוך על כך.

המכתב פורסם ביממה האחרונה בכלי התקשורת הפונים לציבור החרדי בארה"ב, ועורר סערה גדולה - שכן כאמור, רבים עד היום שתו חלב עכו"ם בפיקוח המדינה, תוך הסתמכות על ההיתר של הרב פיינשטיין.

בנוגע לדברי הגר"מ בשו"ת אגרות משה מסביר הרב יוסף צבי רימון, במאמר שפרסם באתר של ארגון 'כושרות' טעמו הוא, שכיוון שיש השגחה של הממשלה ואם יוסיפו חלב טמא יקבלו קנס וכדומה, הרי שמותר לשתות את החלב, כי לדעתו, חלב ישראל מוגדר כחלב כזה שהגוי חשש לערב בו חלב טמא. כשם שהתירו אם יהודי נכנס ויוצא מן הרפת של הגוי, כך שהגוי מפחד וחולב חלב טהור בלבד.

הוא מביא סיפור שפעם בא אדם לרב פיינשטיין ואמר לו: "שמעתי שהרב מתיר חלב עכו"ם". שאל אותו הרב פיינשטיין: "אני מתיר? מה פתאום! היכן ראית שאני מתיר חלב עכו"ם?". פתח אותו אברך את שו"ת אגרות משה , אך על כך ענה לו הרב פיינשטיין: "לא התרתי חלב עכו"ם. חלב בארצות הברית נמצא תחת פיקוח של הממשלה, ואם כך זהו חלב ישראל!".