אאא

כמידי שנה, מתעוררת השאלה, מהו ערכו של 'מחצית השקל', הנמדד לפי מחיר כסף טהור ועל פי שער הדולר. רבים שאלו את הראש"ל שהשיב: 22 ש"ח לנפש.

במכתבו מפרט הגאון רבי יצחק יוסף את חישוב השיעור של 'מחצית השקל' לשנה הנוכחית, בהתאם לשוויו של מחיר הכסף כיום.

"ידוע שמנהג הספרדים לתת מעות זכר למחצית השקל כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור".

בתשובתו, מפרט הראש"ל את חישוב אונקיית הכסף כיום, ופוסק כי "לפי מה שבדקנו היום מחיר גרם כסף טהור הוא כ- 2.037 ש"ח".

"ולפי זה תשעה גרם כסף טהור הוא כ- 18.33 ש"ח (מע"מ של זה הוא 3.11). ועל כן מדגיש הרב הראשי לישרא, "טוב לתת כ-22 שקל לנפש שהוא כולל מע"מ".