אאא

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, נכנס הבוקר לבית המדרש 'יחווה דעת' וביקש מהאברכים להתפזר ולחזור לביתם, כפי ההוראה של משרד הבריאות.

"אני פונה לכל אחד ואחד", פתח הגר"ד יוסף את דבריו לאברכים: "אנחנו חייבים לשמור על נפשותינו אנחנו לא יכולים לסמוך על דברי נבואות ולהגיד שמי שלומד תורה אז הקבה ישמור עליו כי כתוב בפרוש כי שלומי מצווה אינם ניזוקים אבל במקום ששכיחא הזיקא גם שלוחי מצווה ניזוקין.

"לכן אני רוצה שתדעו מה שהחליטו אתמול בלילה שאסור להתאסף יותר מעשרה, לא סתם מחליטים כך. יש שם אנשים מומחים, רופאים גדולים. יש מדינות אחרות שאסורו אפילו יותר מזה, יש שם הסגר שאסור לצאת מהבתים.

"לכן אני מבקש מכולם, ללא יוצא מן הכלל, בבקשה תשבו ותלמדו בבית, שלא יהיה ביטול תורה. אנחנו עוד היום נדאג להודיע לכל האברכים את הסדר הלימוד מה להספיק מבחינת זה עד סוף הזמן ,מה ללמוד כל כולל, נקבע הספקים וילמדו בבית.

"מי שרוצה לקחת לו חברותא ללמוד בבתים תבוא עליהם הברכה, אין בעיה. אבל פה אני לא מסכים, אנחנו צריכים לשמור מה שאומרים לנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם, אני מבקש מכולם לאסוף עכשיו וללכת הביתה".