אאא

הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, אחד הרבנים הגדולים בחסידות ברסלב, יוצא במכתב מיוחד לחסידיו בנוגע לנגיף הקורונה, ובקריאה להתחזק בענייני הצניעות וההתנזרות מסמרטפונים, כשלדבריו כתוב בספרים הקדושים כי הזלזול בנושא גורם להתפרצות של מגיפות.

בתחילת המכתב מדגיש הגרי"מ שכטר, כי "היות שלאחרונה משתוללת מחלה ומגיפה בכל העולם, ואנו כמאמינים בני מאמינים יודעים שאין שום מקרה כלל, וכל מה שנעשה הוא רמז ודיבור מלמעלה, אך לדאבון הלב אין לנו צדיקים וחכמים בעלי מדרגה שיכולים להודיע לנו על מה אירע המגיפה".

ולכן, ממשיך הגרי"מ וכותב "עלינו להיאחז בדברים ברורים וגלויים לכל לב, שהתיקון הדרוש בזמננו באופן מיוחד הוא הצניעות והקדושה, ומלבד זאת שבזמננו נתרבתה לבישת הפריצות בבגדים צרים, בולטים ומרעישים שמרבין הרהורי עבירה, נוספו עליהם כלים מכלים שונים, מושחתים ומשחיתים שמוסיפים טומאה על טומאה".

הגרי"מ שכטר מוסיף וכותב, כי יש את העניין של 'סור מרע' כפי שפורט, וכי בעניין של עשה טוב יש להתחזק באמירת 100 ברכות בכל יום בשפה ברורה ונעימה, סגולה ידועה שמובא בחז"ל בשם דוד המלך, וכמובן להרבות באמירת תהילים.

לסיום קורא הגרי"מ לחסידיו. "אל תעצבו ואל תפחדו, כי ה' עמכם, אל תכנסו לפחדים ותמשיכו להיות בשמחה".