אאא

הרבה פותחים ספרים או שומעים דרשנים על התופעה של נגיף ה'קורונה'.

המילה 'קורונה' בגימטריה 367, 'משיח בא' בגימטריה 367 כולל עם מספר האותיות, ומוסיפים את הפסוק "את צמח דוד עבדך במהרה תצמיח ו'קרנו' תרום בישועתיך ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה", תבוא הקורונה ומיד אחרי זה תצמח הישועה.

במדרש רבה, שיר השירים פרשה ב' ד': "'התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח', אמר רבי חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים".

תוספתא, מסכת תענית, פרק ב' הלכה י"ג, ילקוט שמעוני בראשית ט' ט"ו: "רבי יוסי אומר מבול של כל דבר אין, אבל מבול של דבר לאומות העולם לימות המשיח יש".

מכתב מאליהו, ח"ג עמוד ר"ד: "ביאת משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום שעל ידי חורבנה של מלכות אדום עולה ומגלה מלכות שמים", וכפי שרואים אנו כיום שאיטליה, ששם נמצאים כל כלי המקדש, לוקה רבות מנגיף הקורונה. כדאי לעיין בדברים.

משלי, פרק י"ח פסוק י"ד: "רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה", תרגום: "רוחיה דגברא תסובר 'כורהניה' ורוחא מככתא מן נטעיניה". עיי' בדברי רש"י ומצודת דוד.

 הרב נויגרשל מסביר: ההתמודדות עם ה'קורונה' (צילום: כיכר השבת)

'אוצר חיים', לרבי יצחק דמן עכו, מלפני שבע מאות שנה, מקובל שהחיד"א כותב עליו "וראיתי קונטרסים בכ"י ממנו ובאים מלאכים ומגלים לו סודות ופעולות", וכו', הוא כותב על עשר ספירות, והספירה הראשונה נקרא ספירת כתר או בלעז קרונה, כמו שיש עשר ספירות של קדושה יש עשר ספירות של טומאה, וספירת הכתר מסמנת את הכפירה ואת אהבת התענוגות, וזה נקרא נגע הבא על חטא העונג, ואותיות כתר שבקדושה הופכים להיות כרת של טומאה. כדאי לעיין בסימן קכ"ט בארוכה על הקשר בין העטלף לאותה טומאה.

תמיד חשבתי שמלחמת גוג ומגוג תתקיים עם טילים, מטוסים, צוללות, משחתות, פצצת אטום ועוד... אך מי שפותח את ספר תהילים פרק צ"ט: "ה' מלך ירגשו עמים", אומר רש"י: על מלחמת גוג ומגוג שזה יהיה על ידי מגיפה.

"אלוקים ישמור עלינו", אומר עבד, תושב רצועת עזה, לשדרן הבוקר הקבוע שעונה לו: "לא תמיד הוא שומר עלינו", ועבד מתעקש ומסיים את השיחה "בעזרת ה'".

לפניו כבר אמרה שדרנית אחרת שהמומחים במכון ויצמן שומרים עלינו.

 

כמו שהכנסת צריכה להיות בהסגר עם בית המשפט גם שדרנים  ושדרניות מסוימים היו צריכים להיכנס להסגר.

 

השאלה הגדולה שאזרח חרדי שואל: לאן נעלמו חברי הכנסת החרדים? האם אנחנו צריכים לחיות עם סרטונים ושמועות מפיהם של רבנים?

מדוע חברי הכנסת גפני ואשר לא נכנסים ומקבלים הוראות ברורות מה להגיד לציבור או הרב יצחק זילברשטיין שיביא דברים ברורים?

מדוע חבר הכנסת מקלב לא נכנס לרב אדלשטיין ומקבל ממנו הוראות מה לומר לציבור?

לאן נעלם חבר הכנסת אייכלר? אין הוראה מהאדמו"ר שלו? חבר הכנסת טסלר, א שאל את האדמו"ר שלו מה לומר לציבור? [אם הרב מוזס היה בכנסת הינו כבר שומעים מה אמר האדמו"ר מויזניץ]

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

גם חבר הכנסת פרוש נעלם... אם אביו הרב מנחם פרוש היה חי, היה כבר מזמן עצרות תפילה או ימי תפילה.

על חבר הכנסת והשר יעקב ליצמן אין לי שאלה, האדמו"ר שלו נקט במעשים, הוא סגר את בית המדרש ופיזר את חסידיו.

האדמו"ר היחיד שכינס את הרבנים של החסידות ונתן הוראות ברורות היה האדמו"ר מקרלין סטולין ואכן מי שחסיד קרלין סטולין יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, לא רק בנושא התפילה אלא בחיי היום יום.

ימים יגידו. עד אז נעשה כל אחד חשבון נפש ומשלו וכדאי לאמץ את עצת האדמו"ר מסטולין קרלין לומר תהילים של החיד"א כל אחד לפי שם העיר שבו הוא מתגורר או עצת מקובל לשים חצי בצל ליד הדלת מבחוץ.