אאא

הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר, רב ביהכ"נ 'דברי שיר' בבני ברק ואזור מרכז העיר, בדברי חיזוק מיוחדים לרגל המצב והתפשטות מגיפת ה'קורונה' ומה עלינו ללמוד ובמה יש להתחזק.

בעלון "דברי השירה" היוצא מדברי תורתו, הובאו דברי החיזוק של הרב, שסיפר כי "אחד המגידים אמר שעכשיו אנו נמצאים במצב שמזמן מתן תורה הקב"ה לא דיבר עם כל העולם כולו כמו עכשיו. עכשיו בכל מקום בעולם יש את הנגיף קורונה, וכולם מפחדים מזה ומתחזקים ואומרים שיש כאן רבונו של עולם.

"אנו רואים שכולנו מפחדים מדבר שלא נראה בעין, עד כדי כך שזה משבית את כל העולם כולו, ואנשים מפחדים מאחרים ומעצמם, כי גם על עצמם הם לא שולטים ואינם יודעים מה מצבם. והכל כדי להראות לכולם שהוא בורא ומנהיג כל רגע ורגע, ואין זה בידינו".
הרב דינר ציטט את המדרש ב'במדבר רבה', פרשת קרח, פרשה י"ח סימן כ"ב: "א"ל הקדוש ברוך הוא רשע בן רשע בריה פחותה קלה שבבריותי אני משליח בך לבערך מן העולם, נכנס יתוש בחוטמו ומת במיתה משונה... דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות שליחותו ע"י דברים קלים, לכל המתגאין עליו שלח להם בריה קלה להפרע מהם, להודיעך שאין גבורתן ממש, ולעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן האומות ע"י דברים קלים".

"העבודה שלנו", הסביר הרב, "היא לנצל את המצב הזה, להתחזק באמונה שהכל ממנו יתברך, כפי שכבר אמר מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א שאנו רגילים לחשוב 'כוחי ועוצם ידי' ועלינו לשבור את הגאווה הזאת ולהפנים שהכל מהקב"ה. אם נתחזק, הקב"ה הכל יכול, ברגע אחד יכול, להעלים נגיף זה מכל העולם".

 ראש חודש ניסן, בכותל (צילום: חדשות הכותל המערבי)

"אפשר לנצל את כל התקופה הזאת להתפלל עם יותר כוונה, ללמוד יותר בישוב הדעת, ולהאמין באמונה שלימה שהקב"ה הכל יכול. יש מכתב מרבי ישראל סלנטר זצ"ל (מכתב כ"ד) [שכתב כשהיה מגיפה], אפילו שזה יגרום לנו למעט בעבודת השם לא לעשות את זה במרירות, אלא בשמחה! כי כעת זה רצון ה'".

הרב המשיך ואמר כי "רואים אנו דברים משונים מאוד, בשבת האחרונה כולם היו מוכרחים לשמור את השבת, לא היה תחבורה ציבורית, לא היה מסעדות וכו', וכל זה לא קרה מאז קום השלטון כאן בארץ ישראל! המצב הכריח כל כך הרבה אנשים לשמור שבת.

"לאחרונה, במקום הר הבית בירושלים, סגרו את בית עבודה זרה שלהם, זה סימן שהקב"ה מטהר את המקום, ואולי זה הכנה לביאת גואל צדק עם בנין בית המקדש. שמעתי גם שהרבה מאוד מקומות עבודה זרה נסגרו בגלל שחוששים לנגיף. וזה ממעט טומאה בעולם [ומוסיף טהרה בעולם].

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"במסגרת 'דף היומי' לומדים כעת כל ענייני טומאה וטהרה [במסכת שבת]. ובתקופה זו שיש הוראות לא להתקרב לאנשים ולשמור מרחק, אולי הכל כדי להרגיל אותנו להלכות של טומאה וטהרה שנהיה מוכרחים לקיים לאחר ביאת גואל צדק [כמבואר במשנה מסכת שקלים פרק ח' משנה א'].

הרב דינר המשיך וסיפר כי "לפני כמה מאות שנים היה מגפה של אבעבועות שחורות ומתו שליש מכל העולם, והיהודים לא מתו, לאחר מכן טענו הגויים שהיהודים הביאו את זה לעולם והיו פוגרומים נגד היהודים רח"ל. אחד הרבנים עשה שאלת חלום ושאל 'מה הרווחנו מזה שנשארנו בחיים אם אח"כ הגויים עושים פוגרומים כדי להרוג יהודים?', וענו לו 'היות שראיתם שאתם נשארתם בחיים באותה תקופה, הייתם צריכים להודות לה' על כך יום יום, וע"ז שלא ידעו להעריך את חסדי שמים כל יום לכן היה תביעה בשמים ונהרגו אחר כך.

"עלינו ללמוד מזה שכעת יש אלפי אנשים מתים מהנגיף בכל יום בעולם, ובארץ ישראל ב"ה יש שמירה יתירה לכן עלינו להודות לה' על כל יום ויום שעובר, וכמובן שיש חיוב לשמור על הכללים של משרד הבריאות.

"אם היה אפשר, הייתי מתקן שבבית הכנסת יאמרו 'מזמור לתודה', להודות לה' על זה שה' שומר עלינו ומיטיב עמנו חסד בלי סוף".