אאא

להקת תראפיה: לא חשבנו שזה יקרה בשיאם של "ימי הקורונה" לצערנו... אך כנראה שכך נקבע במרומים דווקא בזה הזמן, כדי שנוכל לתרום לציבור היקר, ולהפיח בו תקווה ואמונה לאבא בשמיים שיושיענו בחודש ניסן הבא עלינו לטובה.

אנו בימים בהם ההמון מוצף בדאגות, סגור בבתים ורוצה רק לשאת תפילה למי שאמר והיה העולם... לפתוח את הלב לאבא...

להתפלל כל אחד בדרכו: האחד עם תפילה קבועה ומודפסת, השני בשיחה לבורא כאילו שמספר לחבר – במילים שלו... והאחרון גם יכול להתפלל ללא מילים... וכולם עושים זאת "בכוונה פשוטה".