אאא

בשל סגירת בתי הכנסת בניסיון למנוע את התפשטות הקורונה, בהנהלת הכותל המערבי מפרסמים את זמני התפילות המדויקים בשבת קודש בכדי לקיים את מצוות 'תפילה עם הציבור'.

יצוין כי על פי דברי הגמרא בברכות, דף א' עמוד א', מי שאינו יכול להתפלל במניין יש עניין להתפלל בשעה שהציבור מתפללין.

ערב שבת

18:30 מנחה קטנה (עמידה 18:40)

18:50 קבלת שבת

19:05 שיר השירים

19:30 ערבית (עמידה 19:40)

שבת בבוקר מנין נץ

שחרית נץ 5:30 (עמידה 6:23)

תפילת מוסף 7:25 (עמידה 7:30)

שבת בבוקר מנין שני

שחרית מנין שני 09:00 (עמידה 09:30)

תפילת מוסף 10:25 (עמידה 10:30)

מנחה

מנחה קטנה 17:30 (עמידה 17:50)

ערבית

ערבית 19:50 (עמידה 20:00)