אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק י"ט

  ההסבר הקצר לפרק י"ט

 

  • הביאור המורחב לפרק י"ט:

 

פרק כ'

  ההסבר הקצר לפרק כ'

 

  • הביאור המורחב לפרק כ':

לפינות הקודמות >>