אאא

סוף זמן אכילת חמץ

 • אלעד - 10:04
 • אשדוד - 10:05
 • באר שבע - 10:05
 • בית שמש - 10:04
 • ביתר עילית - 10:03
 • בני ברק - 10:04
 • חיפה - 10:03
 • טבריה - 10:01
 • ירושלים - 10:02
 • מודיעין עילית - 10:04
 • פתח תקווה - 10:04
 • צפת - 10:01
 • תל אביב - 10:04

סוף זמן ביעור ושריפת חמץ

 • אלעד - 11:23
 • אשדוד - 11:24
 • באר שבע - 11:24
 • בית שמש - 11:23
 • ביתר עילית - 11:22
 • בני ברק - 11:24
 • חיפה - 11:23
 • טבריה - 11:21
 • ירושלים - 11:22
 • מודיעין עילית - 11:23
 • פתח תקווה - 11:23 
 • צפת - 11:21
 • תל אביב - 11:24

השעה העשירית

 • אלעד - 15:53
 • אשדוד - 15:55
 • באר שבע - 15:54
 • בית שמש - 15:53
 • ביתר עילית - 15:52
 • בני ברק - 15:54
 • חיפה - 15:53
 • טבריה - 15:51
 • ירושלים - 15:52
 • מודיעין עילית - 15:53
 • פתח תקווה - 15:54
 • צפת - 15:52
 • תל אביב - 15:54

הדלקת נרות החג

 • אלעד - 18:36
 • אשדוד - 18:44
 • באר שבע - 18:47
 • בית שמש - 18:27
 • ביתר עילית - 18:28
 • בני ברק - 18:43
 • חיפה - 18:37
 • טבריה - 18:33
 • ירושלים - 18:28
 • מודיעין עילית - 18:37
 • פתח תקווה - 18:25
 • צפת - 18:33
 • תל אביב - 18:43

חצות הלילה (אפיקומן)

 • אלעד - 00:42
 • אשדוד - 00:43
 • באר שבע - 00:43
 • בית שמש - 00:42
 • ביתר עילית - 00:41
 • בני ברק - 00:42
 • חיפה - 00:42
 • טבריה - 00:40
 • ירושלים - 00:41
 • מודיעין עילית - 00:42
 • פתח תקווה - 00:43
 • צפת - 00:40
 • תל אביב - 00:42

מוצאי החג

 • אלעד - 19:42
 • אשדוד - 19:43
 • באר שבע - 19:42
 • בית שמש - 19:42
 • ביתר עילית - 19:41
 • בני ברק - 19:43
 • חיפה - 19:43
 • טבריה - 19:41
 • ירושלים - 19:41
 • מודיעין עילית - 19:42
 • פתח תקווה - 19:43
 • צפת - 19:42
 • תל אביב - 19:43