אאא

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (מוצאי שבת) כי מותר לשוב ולהתפלל במניין. מביתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, הודיעו עם זאת כי המניין בביתו - לא יחודש עדיין.

בהודעה שיצאה בשמו של הגרי"ג אדלשטיין נכתב כי גם כעת, "החיוב החמור ביותר על כל אחד ואחד להקפיד ולשמור על כללי ההתרחקות והזהירות הנדרשים כפי הוראות הרופאים, ולא לקיים בשום פנים ואופן מניינים לתפילה אם לא נשמרים בהם כללי הזהירות במלואם".

ראש הישיבה הוסיף כי "על כל אחד לבדוק בטרם יצטרף למניין האם אכן מתאפשר לשמור על כללי הזהירות עם שמירת המרחק בין אדם לאדם שכל זה הוא חשש סכנת נפשות והעובר על זה הרי הוא מזיק את עצמו ואת האחרים רחמנא ליצלן".

 ראש הישיבה: "תלמדו תורה - דרך הטלפון"

פוסק הגרי"ג אדלשטיין כי "באם לא ניתן לעמוד בזה במלוא הזהירות, עדיף להתפלל ביחידות בביתו ולא להיכנס בספיקות של פיקוח נפש".

"בוודאי שכל המחמיר ומתפלל עדיין בביתו עד שיתבררו הדברים עושה כראוי ואין בזה כל חשש", הוסיף וקרא לאנשים מבוגרים ובעלי מחלות רקע לנהוג בשמירה יתירה ולהתפלל אך ורק בבית.