אאא

בעקבות נגיף הקורונה, חה"כ ינון אזולאי (ש"ס) בפנייה דחופה לראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז: קצרו את מועד הגשת התצהיר מ-90 יום ל-30 יום. וכן הקפיאו הליכים כנגד מי שלא הגישה תצהיר עד להשבת הפעילות המלאה בבתי הדין הרבני וללא נקיטת הליכים בתקופה זו.

במכתבו מציין אזולאי, כי "חוק שירות ביטחון קובע כי מועמדת לשירות ביטחון אשר המסגרת אינה תואמת את אורח חייה הדתי, תהא פטורה מחובת שירות בטחון. לשם כך, עליה לגשת לבית דין רבני ולחתום שם בפני דיין על תצהיר. הצהרה זו ניתן להגיש עד 90 יום לפני מועד הגיוס.

אך בשל התפשטות נגיף הקורונה, בתי הדין הרבני עובדים כעת במתכונת חירום, ולא ניתן לחתום על תצהיר כאמור. לאור האמור מבוקש: א. לקצר את מועד הגשת התצהיר מ-90 יום ל-30 יום. ב. הקפאת הליכים כנגד מי שלא הגישה תצהיר כאמור, עד להשבת הפעילות המלאה בבתי הדין הרבני וללא נקיטת הליכים בתקופה זו.

במכתבו כתב אזולאי, כי "מפניות רבות שהגיעו ללשכתי הריני לפנות אליך בעניין כדלקמן: חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986 שעניינו פטור מטעמי הכרה דתית [30א] (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012, קובע כי מלש"בית שהגיעה לגיל 16.5, עליה לגשת לבית דין רבני ולחתום שם בפני דיין על תצהיר, שעל פיו היא אינה נוסעת בשבת, שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו, וכי 'טעמים שבהכרה דתית' מונעים ממנה להתגייס, כלומר, יש לה קושי לשרת בצה"ל מסיבות דתיות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

פטור זה נולד מתוך הבנה של המדינה כי המסגרת הצבאית אינה תואמת את אורח חייהן וכי תרומה במסגרת שתתאים לעולמן הרוחני והחברתי תהיה משמעותית יותר.

על פי החוק, הצהרה זו ניתן להגיש עד 90 יום לפני מועד הגיוס. דא עקא, כי בשל התפשטות נגיף הקורונה ובהמשך להנחיות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, בתי הדין הרבני עובדים כעת במתכונת חירום, כאשר הגעה לבית הדין לצורך הצהרה כאמור, אינה אפשרית.

לאור האמור לעיל, מבוקש כדלקמן:

א. לקצר את מועד הגשת התצהיר מ-90 יום ל-30 יום.
ב. הקפאת הליכים כנגד מי שלא הגישה תצהיר כאמור, עד להשבת הפעילות המלאה בבתי הדין הרבני וללא נקיטת הליכים בתקופה זו".