אאא

הגאון רבי מאיר גריינמן, מזקני תלמידי מרן החזו"א זי"ע, מסר ממעונו שבעיר בני ברק שיחת חיזוק לתלמידי הישיבות, לרגל המצב החריג בו 'זמן קיץ' נפתח מהבתים ולא מהישיבות הקדושות.

"המצב היום כי וודאי שיש הפרעה לשלימות הגדולה", פתח הגר"מ את דבריו, "יש קצת הפרעה, אבל צריך לדעת כי הכל לפום צערא אגרא".

הגר"מ ציטט את מרן החזו"א שכתב באיגרת לתלמיד: "ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת זה הפך קיום התורה, האפס וההיעדר - זה כלום".

"עיקר הלימוד הוא התמידי שהוא סוד הקדושה", המשיך הגר"מ, "וזה שעושה תורתו קרעים קרעים אסף רוח. מן הראוי לחבל תחבולות איך לקנות את התמדת הלימוד ולהתפלל על זה תמיד".

עוד הוסיף הרב: "בגלל זה חשבתי דברים שכבר דיברנו כמה פעמים, שיהיה עוד הפעם חוזרים על זה, ועל ידי זה, זה מוסיף לבן אדם עוד מחשבה".

"הסברתי פעם כי בני ישיבה צריכים לזכור שהם מוסרי התורה הלאה. ההמשך של עליה בתורה זה ממשיך גם היום, אין גבול לתורה. אנחנו צריכים לדעת את מעלתך ואת חובתך, אתה חלק ממסירת התורה".

"כל אחד הוא בורג בתוך המכונה הגדולה", סיים הגר"מ את דבריו.