אאא

במהלך דיון שקיימו חברי המועצה של עיריית מודיעין עילית, בנוגע לחזרה ללימודים, נציג 'הפלג הירושלמי' במועצה טען, כי לא אומרים אמת לגדולי ישראל ומתחולל בעיר 'שואה רוחנית'. 

חברי המועצה התכנסו לדיון באשכול הפיס של מודיעין עילית, כדי ליצור מרחק בין חברי המועצה - מה שלא מתאפשר במבנה העירייה הרגיל.

הדיון נגע בסוגיית החינוך של ילדי מודיעין עילית, על סדר יומה של העירייה היה הוספת שעות וכיתות נוספות לחינוך במודיעין עילית.

מי שנוכחו בדיון מטעם 'הפלג', היו שני חברי המועצה; שמוליק אלישיב ויוסף דב הכט - שמהווים אופוזיציה בעירייה.

הכט הצליח לעורר מהומה בדיון כאשר הוא טען שכל הדיון לא רלוונטי, בשל העובדה שיש שואה רוחנית בקרב הילדים החרדיים, ובין כך כל הכיתות סגורות.

כאשר הנציגים מטעם דגל, אמרו לו שהכול נעשה בהכוונת גדולי ישראל, הוא הסביר, כי זה לא נכון מכיוון שהם משקרים על הגדולים.