אאא

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, התייחס בדו"ח המבקר שפורסם היום (שני) לשכר המורות החרדיות והעלה סימני שאלה רבים באשר לתשלום השכר למורות החרדיות, שככל הנראה לא מקבלות את שכרן המלא.

בדו"ח מציין מבקר המדינה כי "לפי נתוני הלמ"ס, השכר החודשי הממוצע של עובדי ההוראה במגזר החרדי נמוך משכרם של עובדי הוראה במגזר הממלכתי, במגזר הממלכתי-דתי ובמגזר הערבי.

"הדבר מוסבר, בין היתר, בריבוי משרות חלקיות של עובדי הוראה במגזר החרדי. עם זאת, לפי הלמ"ס, שיעור העלייה בשכר החודשי הממוצע בשנים 2013-2016 גבוה יותר אצל עובדי הוראה במגזר החרדי מאשר ביתר המגזרים".

המבקר מציין עוד כי "בביקורת של אגף הבקרה מ-2019, שבה נבדקו 27 בתי ספר יסודיים לבנות של החינוך העצמאי והמעיין צוין: 'נצפו מספר בתי ספר שבהם המורות מבצעות שעות בהתנדבות, כפי הנראה שלא מרצונן. על המשרד לגבש מדיניות ברורה בנושא ולהבהירה למוסדות'".

לדברי מבקר המדינה, במסגרת פגישות משרד מבקר המדינה עם גורמים באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות וכן עם עובדי ההוראה בנוגע לתנאי העסקה של מורות חרדיות בבעלויות, העלו גורמים אלו טענות שלפיהן, לעיתים, בעלויות אינן משלמות לעובדות ההוראה את מלוא שכרם.

על פי גורמים אלו חלה פגיעה בשכר המורות בדרכים הבאות:

  • דרישה של בעלויות מעובדי הוראה לעבוד בחופשת הקיץ ללא תמורה.
  • תשלום שכר נמוך מהנדרש לעובדי הוראה לפי הכשרתו המקצועית.
  • אי תשלום מלא של זכויות שונות לרבות זכויות פנסיוניות.
  • הסוואת אי תשלום שכר מלא באמצעות דיווח לא נכון למשרד החינוך על העסקת עובדי הוראה.
  • ציון בתלוש השכר של עובדי הוראה שיעור משרה נמוך ממה שהוא מבצע בפועל ואי תשלום מלוא השכר והזכויות של העובד.
  • דרישה מעובדי הוראה לתרום לעמותה הקשורה לבעלות, עד לכדי 'מעשר'.

פגיעות נוספות שמציין מבקר המדינה 

העסקה זמנית ופיטורים מדי שנה בשנה, כדי שלא לשלם שכר עבור תקופת חופשת הקיץ, לרבות הוצאה של עובדים לחל"ת בחופשת הקיץ ועוד. 

מבקר המדינה מציג דוגמה חמורה לגניבת השכר של עובדות ההוראה החרדיות: "עובדי הוראה שנפגשו עם צוות הביקורת דיווחו על בעלות מסוימת הפוגעת בשכרם ובשכר עובדי הוראה נוספים באופן מוסווה: למראית עין התשלום ייראה תואם את ההנחיות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"למשל, המינהל דרש מבעלות המפעילה עשרות גני ילדים להשיב לעובדי הוראה שכר שלא שולם להם, הבעלות עשתה כן. אולם, על פי מסמכים שהוצגו לצוות הביקורת, הבעלות המשיכה בדרכה גם לאחר הביקורת של המינהל.

"הבעלות שילמה לגננות שכר לפי הוראות משרד החינוך, אך דרשה מהגננות להשיב לה את הפרשי השכר שקיבלה כדלקמן: מנהל בבעלות דרש מהגננות לממן מכיסיהן הפרטיים את ההוצאות להפעלת הגן, ובהן רכישה של משחקים, ממתקים, חומרי ניקוי.

"הגננות נדרשו להגיש אסמכתאות עבור הרכישות שעשו. נוסף על כך, הוצג בפני צוות הביקורת מסמך שממנו עולה כי הבעלות דרשה מהגננות לתרום לעמותה אחרת, שמנהלים בה קשורים לבעלות, את ההפרש בין תוספת השכר שקיבלו לבין תקציב הגן שמימנו.

הגננות גם התבקשו לחתום על טופס הוראה לחיוב חשבונותיהן בבנקים בהוראת קבע המוגדרת כתרומה לטובת העמותה האחרת, ולפי התלונה, עשרות גננות עשו כן".