אאא

ראש ישיבת איילת השחר (לשעבר 'שערי יושר') הגאון רבי משה גולדשטיין, פסק לתלמידיו כי אין לחזור לישיבה והשתמש במילים חריפות: "איסור גמור, אביזריהו דרציחה".

במכתב אישי שכתב לאחד מתלמידיו ותוכנו הגיע לידי 'כיכר השבת' הזהיר הרב גולדשטיין מחזרה ללימודים בשלב זה.

וכך כתב: "אשר שאלת אם לשלוח את הבן לישיבה על פי סדרי משרד הבריאות זו שאלה לגדולים. אכן הואיל ובמצב דהיום אי אפשר לשמוע דבר מפיהם. וזכורני ששאלו למרן זי"ע מאי טעמא מטריח עצמו לאסיפת בחירות, אמר ש'מעולם לא שמענו דעת תורה עד מפי עד, ובוודאי לא מפי תקשורת'".

"ועל כל פנים בזמן הזה שידוע לכל שהנאמר בשמם למצער אינו מדויק, ויש שאינו נכון, אין לי אפשרות להימנע מהשיב על שאלתך".

ישיבת איילת השחר (מתוך ויקיפדיה)
ישיבת איילת השחר (מתוך ויקיפדיה)
הגדלה

הרב גולדשטיין בדבריו הזהיר מפני החזרה לישיבות וכתב: "ואני אומר שיש בדבר איסור גמור, וחוששני שהוא מאביזרייהו דרציחה שהוא בדין יהרג ובל יעבור. כל בר דעת מבין שאם תותר הרצועה לא תהיה אפשרות לשמור מהתפשטות המגיפה".

בסיום מכתבו כתב: "וכמדומני שהדעת הישרה גוברת ולא יכנעו לקול המבקשים להרוס שמירת הגוף והנפש, והשי"ת ירחם עלינו ויוציאנו מהרה מאפילה לאור גדול".