אאא

הרב אבא יצחק שטרית, ראש לשכתו של זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, בראיון דומע בלשכה המיותמת בשכונת רמת שלמה בירושלים: "נכנסנו לחדר ובכינו, אי אפשר לדבר". את הראיון המלא נשדר במסגרת פרויקט מיוחד של ישי כהן במלאות ה-30 להסתלקות הראש"ל זצ"ל.

הרב שטרית מספר על הרגע הראשון שנכנס ללשכה המיותמת: "אני זוכר הרגע הראשון שנכנסתי לפה, נכנסתי לפה באמצע ה'שבעה' ביחד עם בנו הרב משה, לא יכולנו לדבר, לא יכולנו להגיד שום דבר חוץ מלבכות, זה הדבר היחד שיכולנו לעשות.

"זה קשה, זה מקום שעמדת בו, ראיתי את הרב יום יום פה. כאב, כאב, חיסרון עצום, אנחנו יודעים בירור שלא יהיה מי שימלא את החלל הזה שחסר לנו".

הרב שטרית מספר על הרגעים שקשה לו לעכל שהרב איננו: "קוראים לי אבא יצחק, הרב היה יושב ואני יושב בחדר הסמוך והרב היה קורא 'אבא', אני עדיים שומע את הקול הזה".