אאא

 רבבות אלפי שלומי אמוני ישראל מארץ הקודש ומחוץ לארץ, לא יוותרו גם השנה על התקשרותם האמיצה בציון רשב"י הקדוש, ויתקשרו להילולא קדישא באמצעות ההדלקה המרכזית על גג הציון שתועלה על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א כמסורת בית אבותיו, בשם כל ישראל, ומתוך תפילה ובקשה על הכלל ועל הפרט. ההתקשרות בהדלקה המרכזית תתקיים באמצעות שלוחי הקודש ליציקת השמן שיעמדו על משמרתם על יד ההדלקה המרכזית על גג הציון, במשך 24 שעות יום דהילולא, ויצקו שמן משחת קודש במידה טובה ומרובה מתוך תפילה והזכרת כל שם ושם וכל בקשה ובקשה בפרטיות מעומקא דליבא.

גם השנה יש לכם אפשרות ליצוק שמן בהדלקה המרכזית - כנסו>>

הקשר האמיץ שחש כלל ישראל לרשב"י במשך כל ימות השנה ובפרט בהתקרב יומא דהילולא קדישא, נותן את אותותיו בימים אלו בתחושות מעורבות הפוקדות את לב שלומי אמוני ישראל, השואפים איש איש מביתו ואוהלו אל הר הקודש מירון ואל הציון הקדוש שבראשו, משם נמשכים מידי שנה בימי קודש אלו, שפע ברכות וניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע לכל מי שיש לו אמונה וחיזוק ברשב"י. 

הקושי הזמני לעלות לציון הרשב"י, אינו מניח ללב ההומה והכוסף, וכלל ישראל מתאחד בחבלי אהבה עזה והתקשרות איתנה ברשב"י ובבאר הנפלאות מירון, באמצעות ההדלקה המרכזית אשר ייסודה צדיקי קמאי וסללו באמצעותה דרך לדורות לשאוב מלוא חופניים ברכות וישועות והצלחה גדולה ברוחניות ובגשמיות לכל איש ישראל באשר הוא.

גם השנה יש לכם אפשרות ליצוק שמן בהדלקה המרכזית - כנסו>>

בחסדי ה' ניתן למרות המצב המיוחד לקיים את ההדלקה המרכזית על גג הציון, והדלקה זו תדליק את הגולה כולה כמדורת אש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בהתקשרות ודבקות אמת. ההדלקה תועבר בשידור חי טלפוני באמצעות מערכות מתקדמות שיאפשרו אי"ה האזינה רציפה ללא קריסות.

ההתקשרות בהדלקה המרכזית תתבצע בעז"ה על ידי המיזם המיוחד של יציקת השמן לתוך ההדלקה באמצעות שלוחי קודש חסידים ואנשי מעשה שיעמדו לצד המדורה במשך 24 שעות יום ההילולא, ויצקו שמן בשליחות המבקש תוך כדי הזכרת שמו ושם אימו וכן פירוט בקשתו המיוחדת לפעול בכוח הילולא דרשב"י.

מספר הטלפון להתקשרות בהדלקה המרכזית על גג הציון באמצעות יציקת השמן לתוך ההדלקה ביומא דהילולא:

1800-49-49-49

גם השנה יש לכם אפשרות ליצוק שמן בהדלקה המרכזית - כנסו>>