אאא

שח לי עד נאמן, תלמידו מובהק למרן המשגיח רבי שלמה וולבא זללה"ה אשר בשיחה בישיבת 'קול תורה' הדגיש: "אנו לא קבלנו את המסורת של ל"ג בעומר במירון",  לאחר מכן התבטא בפני מקורבו: 'קבלתי מרבותיי כי השטייגען היחיד הוא בדף גמ', ללמוד דף גמ''.

כמוהו, יתר גדולי ישראל שקיימו את רצון ה' בלימוד אליבא דהלכתא, והזניחו כל עיסוק שלא קשור ללימוד.

גם בימינו, בשנה שעברה, זכיתי להיכנס לשיחה מאת ראש ישיבה חשוב במודיעין עילית, בליל ל"ג בעומר לאחר סדר שלישי, שהזכיר את כל הציטטות מרבינו החתם סופר, ושיבח ביותר את בני הישיבה שנשארו ללמוד בסדר שלישי את אמרות רשב"י זלה"ה בש"ס.

• • •

להר מירון, מרן הרב שך זלה"ה עלה פעם אחת בלבד, וגם זה היה על פי בקשת מרן הגרי"ז זצוק"ל, שחלה וביקש ממנו שיעתיר עליו על-יד ציון רשב"י.

לאחר התפילה העיד מקורבו שהרב שך לא הסכים להמשיך לבית הקברות בצפת והתבטא על בקשת הגרי"ז: "הוא ביקש ללכת למירון ולא ביקש יותר מזה".

בימינו, ישנם המביאים כראיה על חובת העלייה לרגל להר מירון את הסיפור הנפוץ על ה'אור החיים' כפי שהעיד הרב הלר רבה של צפת ש"היה עולה על ידיו ועל רגליו, וכל הדרך היה גועה כבהמה וצועק, 'היכן אני השפל נכנס למקום אש שלהבת'".

לענ"ד להביא ראיה מה'אור החיים' הקדוש לדורנו השפל, אינו נכון, ה'אור החיים' הקדוש באמת הבין את הזוהר ולא נזקק לרכוש אותו בסט 24 חלקים עם פרוש מנוקד לעברית מדוברת, כבימינו, ברור שהוא זלה"ה היה ראוי למנהג זה, ואין ללמוד ממנו על אירועי העלייה לרגל להר מרון, לגבי כלל הציבור.

כראיה שמנהגו של ה'אור החיים' הינו רק ליחידי סגולה, ודורנו השפל אינו ראוי לכך, נצטט את מרנא הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק כשעלה לארץ ישראל הוא לא כרע לנשק את עפר ארץ ישראל כפי שרבים נהגו לעשות בהגיעם לארץ הקודש. וכששאלו אותו והרי הרמב"ם כתב מפורש "גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקין את אבניה ומתגלגלין על עפרה?!", ענה הרב מבריסק: "הרמב"ם לא סיפר סיפורי מעשיות, אם הוא אומר 'גדולי החכמים' הוא רוצה לומר שזה מנהג גדולי החכמים בלבד! ואם כן, לי הוא לא נוגע".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב רפאל וולף העיד משמו של הרב שך: שכמה פעמים הוא בעצמו היה בווילנא בבית הקברות שמרנא הגאון מווילנא קבור שם - ולא ניגש לקבר של הגר"א. שאלתי אותו למה לא ניגש לקבר? השיב: מען איז נישט געגאנגען! (לא היו הולכים!...).

עוד מסופר על הרב שך, שכאשר היה בירושלים לא הלך לקברי רבותיו שקבורים בירושלים כגון דודו מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל או מרן הגרי"ז סולוביציק זצוק"ל, אפילו בהלוויה דודו ורבו מרן הגרא"ז זצוק"ל, הרב שך ליווה את המיטה עד השער ולא נכנס לבית הקברות אחרי המטה, אלא חזר לביתו ללמוד.

אין לנו אלא להמשיך בדרכי רבותינו, ולהידבק בלימוד התורה הקדושה, ובאשר לכתבה שנכתבה פה אמש כנגד מתנגדי העלייה: "רבי שמעון", מטיפים לנו נערים, "נמצא בגמרא"; "הנסיעה למירון", אומרים לנו כאלו שכבר מזמן לא ראו גמרא, "היא ביטול תורה", יש לומר נהרא נהרא ופשטיה.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון ועורך תורני, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליצייה ובוקובינה, מרצה ומדריך טיולים בארץ ובעולם
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]