אאא

מאבק השליטה בישיבת פוניבז', שידע חודשים ארוכים של רגיעה, חזר לפנות בוקר (שלישי) לגבעת הישיבה שבבני ברק.

מהפרטים שהגיעו ל'כיכר השבת' עולה, כי מספר בחורים מפלג "המחבלים" פרצו בשעת לילה מאוחרת לארון חשמל מרכזי וחוללו נזק רב במקום.

הפריצה נעשתה תוך ניצול העובדה כי בימי הקורונה היכל הישיבה חשוך בהחלטת הנהלת הישיבה, עד לחזרת פלג "השונאים" לישיבה, בעוד הפלג שמנגד כבר חזרו ללימודים.

אלו ניסו להדליק את האורות בבית המדרש, ללא הצלחה, ובשל כך "טיפלו" בארון החשמל ואף כיבו את החשמל בפנימייה בה שוהים כעת באופן לר רשמי מספר תלמידים מצומצם מ"השונאים".

 מהומות מן העבר

יצוין, כי בשנים האחרונות חלה רגיעה מסוימת במאבק בין הצדדים, זאת עקב העובדה כי שני הפלגים מתפללים בהיכלי תפילה נפרדים בשבתות; פלג "המחבלים" בהיכל הישיבה הישן ואילו פלג "השונאים" בהיכל 'אוהל קדושים'. יצוין כי בימי החול שני הפלגים מתפללים בבית מדרש שהוא בהנהלת נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן.