אאא

 וכך מצננים פרות וחסידות (צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל)