אאא

צפו בשידור מביתו של ראש הישיבה

היום, ערב ראש חודש סיון מוקדם, יעתירו ארבעים גדולי וזקני הדור שליט"א ביום המסוגל לתפילה לכל העניינים ובפרט לחינוך הצאצאים, ויקיימו סדר תפילה מיוחד על תורמי "קופת העיר" ועל צאצאיהם, אחר אמירתם בצוותא את תפילתו המקודשת של השל"ה זיע''א.

לאור הנסיבות המיוחדות השוררות בתקופה זו, יעתירו ארבעים גדולי וצדיקי הדור שליט"א כל אחד בביתו, ויפנו את עצמם מכל ענייני הדור ומשא העם המונח על כתפיהם, להעתיר בצוותא את תפילת השל"ה המסוגלת לחינוך הבנים, ולבקש בפרטות על תורמי "קופת העיר".

למסירת שמות למעמד>>