אאא

החרדים לחצו, וכבר ביום ראשון הממשלה תאשר את מינוי סגני השרים שיתפקדו תחת שרים מכהנים. ביום שני המינויים יובאו לאישור מליאת הכנסת.

סגני השרים שיתמנו הם יואב בן צור שיכהן כסגן שר הבריאות, גדי יברקן שיכהן כסגן השר לביטחון הפנים, אורי מקלב סגן שר התחבורה, מאיר פרוש סגן שר החינוך, משולם נהרי סגן שר הרווחה, איציק כהן סגן שר האוצר ויואב בן צור סגן שר הפנים.

השבוע דווח ב'כיכר השבת' כי ביהדות התורה הודיעו לליכוד כי הם לא מוכנים שהמינויים של סגני השרים יתעכבו כמו בממשלות קודמות. המפלגה ביקשה שהסמכויות לסגני השרים יוענקו באופן מיידי.

יצוין, כי לאחר מינויי סגני השרים, יוקמו הוועדות השונות, בתוכם הוועדות בראשם יכהנו ח"כים חרדים. וועדת הכספים - משה גפני. וועדת הכלכלה - יעקב מרגי. וועדת חוקה - יעקב אשר.