אאא

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת יד אהרן, קרא לתלמידיו להפחית את השימוש באמצעים טכנולוגיים, וקרא להתנזר אפילו מתקשורת שוטפת באמצעות צ'אטים ומיילים.

ראש הישיבה פתח כך את דבריו: "אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, וחסר לנו את החיבור הרגיל שיש לנו עם החברים. ממילא החיבור הוא דרך הטלפון ועוד אמצעים. בכל דבר שעושים, צריך לבדוק מהו החלק החיובי שיוצא מזה, ומהו חס ושלום החלק השלילי שיכול לצאת".

"והדברים אמורים", הוסיף הרב והרחיב, "על כך שבימינו כל התקשורת בעולם הכללי היא תקשורת זולה, שכולה בנויה על רכילות וליצנות, שזהו הכרח לבטל כל דבר, ולעשות עסק מכל שטות שיש בעולם. וכל זה בונה את הכוח השלילי באדם".

לדברי הגר"י אייכנשטיין, "ממילא יש רדידות בכל התקשורת בין חברים, שמתקשרים עם חברים על כל שטות שיש, ואפשר לדבר עם חברים במה שקוראים צ'אט או לתקשר עם 'אימייל' לדברים לא חשובים בצורה זולה ורדודה".

הגר''י אייכנשטיין. ארכיון (צילום: קובי הר צבי)
הגר"י אייכנשטיין. ארכיון (צילום: קובי הר צבי)
הגדלה

"אחר כך אפשר גם להתמכר לזה", הוא התריע, "ופשוט שזה נהיה חלק באדם ממש; שחלק שלו הופך להיות חלק של ליצנות וחלק של שטויות וכל מיני בדיחות זולות, שזה הורס את האדם ובונה את השליליות. זוהי למעשה התקשורת בעולם הכללי היום: שאדם מרגיש שאם הוא לא מתקשר רגע אחד עם החבר, אין לו שום דבר. אדם כזה אין לו שום בניין פנימי ואין לו שום מציאות של בניין האישיות שלו, כי הוא חייב כל רגע את החיבור לשני, בשביל לדבר על כל השטויות שבעולם".

ראש ישיבת יד אהרן סיים באזהרה: "אם כן, בתקופה הזאת  שצריך להשתמש באמצעי תקשורת, כל כך צריך להיזהר בזה, וחס וחלילה לא להתרגל להשתמש בכוח השלילי, אלא אדרבה: להיות חבר טוב, להיטיב לשני ולבנות את השני. זה מה שצריך לתקן בתקופה הזאת של 'ימי הספירה', שהיה אז חסר במושג של חבר טוב".