אאא

לאחר ביקורת רבה מצד בכירים חרדים על התנהלות משרד הבריאות מול הציבור החרדי והאפליה המתמשכת, מנכ"ל המשרד היוצא, משה בר סימן טוב,  החליט לאפשר את פתיחת מוסדות החינוך בשכונות שהוגדרו כ'אזורים אדומים'. ההחלטה תיכנס לתוקף החל ממחר.

יצוין כי כבר בשבוע החולף מוסדות רבים החליטו להתעלם מהבלבול במשרד הבריאות ולפתוח את תלמודי התורה בשכונות שהוגדרו כ'אזורים אדומים'. כעת, המשרד מפרסם הנחיה ברורה עם היתר לפתוח את המוסדות.

בקובץ התקנות, עליו חתם המנכ"ל בערב החג, נכתב: "בתוקף סמכותי לפקודת בריאות העם .בצו בריאות העם  - נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות מוסדות חינוך, ההגדרות "אזור אדום" שעה ו"עובד חיוני" - יימחקו".

כאמור, ההחלטה תאפשר את פתיחת תלמודי התורה, בתי הספר לבנות והסמינרים. כך גם לגבי הפעלת צהרונים בגני הילדים.