אאא

הגל השני של נגיף הקורונה כבר כאן? לאחר כמה מקרים של הידבקויות בקרב בחורי ישיבה בירושלים, ילדי תלמוד תורה 'חכמת שלמה' ואף בקרב בת סמינר בבני ברק, מתברר כי מגיד שיעור ידוע מחשובי חסידי בעלזא נדבק בנגיף.

מדובר בר"מ בישיבת בעלזא בעיר אשדוד, אשר אובחן בימים האחרונים כחולה קורונה, מה שגרם לכעשרה מבחורי הישיבה להיכנס לבידוד בשל כך ששהו בקרבתו.

הר"מ, שקיבל תשובה חיובית בערב חג השבועות החליט בשל כך להישאר בביתו ולא לעלות לירושלים יחד עם שאר חסידי בעלזא שחגגו את חג השבועות בצלו של האדמו"ר.

ל'כיכר השבת' נודע כי מקרה דומה אירע עם חסיד בעלזא נוסף, שקיבל תשובה חיובית לנגיף כשעתיים לפני כניסת החג, בזמן שכבר שהה בירושלים, וכי בנס ובתושיה גדולה הצליחו לאתרו לפני שנכנס לבית המדרש הגדול של חסידות בעלזא ולהחזירו חזרה לביתו על מנת שייכנס לבידוד יחד עם בני משפחתו.

יצוין כי נכון לעכשיו שאר בחורי הישיבה אינם צריכים להיות בבידוד, וכי מנהלי הישיבה ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות.