אאא

במעמד חגיגי בלשכת הרבנות הראשית לישראל כתב אמש הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו אות בספר התורה הכללי - השמיני - הנכתב לאחדות עם ישראל.

יו"ר הועד לכתיבת הספר תורה הרב משה שמואל אוירכמן סיפר על השתלשלות המבצע אותו החל הרבי מלובאוויטש בשנת ה'תשמ"ב ועל השתתפותם של גדולי הרבנים במעמד סיום כתיבת הספר תורה הראשון כשבראשם השתתף הרב הראשי דאז לתל אביב-יפו הרב יצחק ידידיה פרנקל, סבו של הרב הראשי הרב לאו.

הרב לאו התרגש מאוד כשיו"ר הועד הרב אוירכמן הציג בפניו תמונה היסטורית מהשתתפות סבו הרב פרנקל בטקס סיום הספר תורה הכללי הראשון שהתקיים בל"ג בעומר לפני כארבעה עשורים, על יד ציון הרשב"י במירון.

הוא התקרב עם התמונה ההיסטורית שהוצגה בפניו לעבר התמונה של סבו העומדת ממוסגרת על קיר לשכתו, תוך התפעלות מהזכות הגדולה שנפלה לידו לסגור את המעגל ולהשתתף עתה בסיום הספר השמיני לאותו ספר ראשון שסיים סבו הרב פרנקל.

טרם כתיבת האות נשא הרב לאו תפילה מיוחדת לאחדות עם ישראל והביע התרגשות גדולה מהזכות להיות חלק ממבצע של כתיבת ספרי תורה כלליים לאחדות כל עם ישראל, אשר בהם נרשמו עד עתה כבר למעלה משני מיליון יהודים מכל רחבי העולם כולו.