אאא

לקראת שמחת החתונה לנכדתו שצפויה להתקיים מחר בארה"ב, עלה אמש (ראשון) האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) לציונו של אביו זצ"ל הטמון באוהל אדמו"רי סאטמר על מנת להזמינו כמקובל לשמחה הגדולה.

האדמו"ר שהגיע בליווי קבוצת בחורים מתלמידי ישיבת סאטמר החל באמירת פרקי תהילים לישועת הכלל והפרט, ולאחר מכן קרא את ה'קוויטלאך' לישועה שמסר לו הגבאי.

הנכדה היא בת לחתנו של הרבי הרה"צ רבי דוד דוב דושינסקיא, בן האדמו"ר מדושינסקיא, והשמחה צפויה להתקיים בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת קרית יואל, שם ישתתפו החסידים במעמד הקבלת פנים ולאחר מכן גם בחופה.

סעודת הנישואין תתקיים באופן מצומצם ביותר רק עבור בני המשפחה והמחותנים, כאשר לאחר מכן יתקיים מעמד ה'מצווה טאנץ' במהלכו רוקד הרבי עם החתן והכלה ריקוד של מצווה.