אאא

ישיבת 'באר התורה' שחזרה להיכל הישיבה כמו מרבית הישיבות - לצד ההקפדה על הנחיות משרד הבריאות, משנה את פניה, כך הודיע ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי בשיחה שמסר בהיכל הישיבה. ראש הישיבה הזהיר את הבחורים כי תם בין הזמנים, ומעתה ואילך בחור שלא יגיע למניין בישיבה, מוטב שילך הביתה.

את דבריו פתח ראש הישיבה ואמר: "אני מאוד מבקש שממחר בבוקר אני כבר לא יכול להחריש שוב. אולי כן צריך לערוך רישום בשחרית, כל אחד משועבד לכל החסרים. כשאתה לא מתפלל בישיבה אתה מכריז אני מתפלל לבד וזה מחלה מידבקת. יש אספסוף. זה לא היה. אני לא אומר את זה כביקורת.

"זה פת בסלו. לא בצורה של עדר - אתם חשבתם שבישיבה פלונית עשו ככה וככה יש להם יותר דעת תורה? זה נגד הראש ישיבה שם? כולם עושים אז גם אנחנו עושים? הדעת תורה שתפילה צריכה להיות במניין, כל בחור יהיה אחראי על עצמו".

הרב לוי ביקש מתלמידיו שכל בחור "ירשום מתי נכנס לתפילה ומתי יצא, צריך שינוי. באר התורה משתנה. למה היא משתנה? היא הייתה ישיבה מצוינת, כי הקב"ה עשה שינוי בעולם גם אנחנו משתנים".

עוד הוסיף ראש הישיבה: "באר התורה לא זורקת בחורים מכאן ואילך, היא אף פעם לא זרקה היא הוציאה בחורים. זה נשק שלא קיים כרגע. יש ישיבות שכן איימו שיזרקו כאן לא זורקים. באר התורה משתנה. יראת שמים - אין בחור בלי יראת שמים פנימית. בחור ירא שמים קם לתפילה - תבינו - חייבים שינוי. באר התורה תוכיח שהיא שמעה בת קול היוצאת מבית קורונה. היא הייתה במקום טוב, אבל היא חייבת להיות סמל".

הגרג"י לוי הוסיף והזהיר כי "מכאן ואילך, אנחנו בדיוק באמצע הזמן. תם השטיקלע בין הזמנים. נשאר לנו עוד חודש וחצי עד סוף הזמן. מי שלא יכול להתפלל במניין שיסע לבית, ולא אסתכל עליו בחיסרון והערכה".