אאא

בחסידות גור ממשיכים עם שורת ההקלות לציבור החסידים, ולקראת השבת הקרובה יורשו להתפלל עם הרבי בכל תפילה 170 חסידים.

כך, בסך הכול, יזכו 680 מהחסידים להתפלל עם הרבי. את זהות המשתתפים שיקבלו את האישור המיוחל, יקבעו על ידי הגרלה.

בהודעה ששיגר מקורבו של הרבי, הרב איצ'ה מאיר טאומן נאמר כי היות ובחסידות ישנם 170 'שטיבלאך' ברחבי הארץ, הוחלט כי מכל 'שטיבל' יוגרלו 3 אנשים שיחולקו לשלוש תפילות. את ההגרלה עצמה יערכו גבאי השטיבלאך בנוכחות רב.

עוד נאמר כי מי שכבר השתתף בתפילת מנחה ביום חול, או בתפילות בשבת שעברה, לא יכול להשתתף בהגרלה לקראת השבת הקרובה.

 תפילה עם האדמו"ר ברחוב, בימי הקורונה (ללא קרדיט)

בנוסף, יתקיים גם מעמד ה'שלום נעמען' ו'גיזעגענען' כשהציבור חבושים בסיכות ותוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטר אחד מהשני.

בהודעה מדגיש טאומן כי לא תהיה אפשרות לאכול או לשתות בכל שטח בית המדרש, ולכן רק מי שיש לו היכן לאכול ולישון לפי תקנות משרד הבריאות יוכל להשתתף בגורל שצפוי לכלול הפעם גם את הבחורים.

הקלה משמעותית נוספת עליה הוחלט בגור היא, שבשבת אחה"צ יוכלו כולם, כולל הילדים לעבור לפני האדמו"ר בתוך בית המדרש בכפוף כמובן לחבישת מסיכה ושמירה על מרחק.