אאא

באמצע תפילת השבת, נכנס גוי לבית המדרש של אמשינוב בבית וגן בירושלים, וחיפש אחד החסידים, שהגיעו התשובות כי הוא חולה קורונה מאומת. כל מי שהשתתף בתפילה ייאלץ להיכנס לבידוד.

ביום שלישי האחרון, ערך אחד החסידים בדיקת קורונה, התשובות החיוביות הגיעו, השבת, באמצעות גוי שהגיע לחפש את החסיד בביתו.

החסיד שהה באותו עת (11:20) בתפילה, בבית המדרש של החסידות, ורעייתו שלחה את הגוי שיחפש אותו שם ויודיע לו.

על פי ההוראות, כל מי ששהה באותו זמן בתפילה, מחויב להיכנס לבידוד, מחר תפורסם החקירה האפידמיולוגית שלו.

 לפני הקורונה - חתונה באמשינוב