אאא

צעיר חרדי, הנמנה על חוגי הקיצונים בירושלים, דורש מהמדינה להשיב לרשותו דגל פלסטין שהמשטרה החרימה ממנו בעת פשיטה שערכה לאחרונה.

הקיצוני, דוד קרויס, הגיש באמצעות עו"ד נדב גדליהו את בקשתו לבית משפט השלום בירושלים, שנפתחת כך: "בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על החזרת 'תפוס' - דגל הרשות הפלסטינית".

"בתאריך 20.6.11", מתוארת השתלשלות המקרה, "המבקש שמע כי משטרת ישראל עצרה קטין שהחזיק דגל של הרשות הפלסטינית, ביקש למחות נגד דבר זה ובעד חופש הביטוי ונעמד בסמוך לפתח ביתו כשהוא לובש מסכה ומחזיק בדגל".

לפי הבקשה, "למרות שהוא לא ביצע כל עבירה, הוא נעצר תוך שימוש בכוח רב, נחקר ולבסוף שוחרר באותו היום, אך כשהשתחרר לא הוחזר לו הדגל, ונאמר לו שעליו לפנות לבית המשפט - ומכאן בקשה זו".

"אין כל איסור פלילי בנשיאה או בהנפת דגל של הרשות הפלסטינית, איתה מקיימת מדינת ישראל יחסים ושיתוף פעולה", טוען קרויס. "מעבר לכך, עולה כי המשיבה (המדינה) מודעת לחוסר האיסור הפלילי".

 מעצרו של קרויס

ולסיכום: "לאור העובדות במקרה דנן, עולה כי דגל הרשות הפלסטינית השייך למבקש נתפס; למשיבה לא הייתה כל סמכות לתפוס את הדגל וכל שכן לעצור את המשיב; הואיל ואין עבירה במעשיו של המשיב כל עבירה - הרי שאין כל עילה להחזקת התפוס".

בשלב זה תוקף עו"ד גדליהו וכותב: "אין מקום לקבל את התנהלות המשיבה, אשר מערבת שיקולים פוליטיים בהפעלת סמכותה. על בית המשפט להורות לה באופן ברור, כי מעשיה פסולים".

"לאור כל זאת, מבוקש כי בית המשפט הנכבד יורה על החזרת התפוס לאלתר לידי המבקש בהתאם לסמכותו למתן 'צו החזר תפוס', ולחילופין להורות על קיום דיון דחוף", מסתיימת הבקשה החריגה של החרדי הקיצוני.