אאא

 שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי גזר השבוע כי 'כל התורמים לקופת העיר סך 513 ש''ח כמניין 'חתן וכלה' ויעשו עבורו 'מעמד התרת קללות' בציון רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה ביום ההילולא יזכה מידה כנגד מידה להתארס עד ראש השנה תשפ''א.

בעקבות הגזירה הפלאית שהגיעה במהירות שיא לכל רחבי היהדות הנאמנה בארץ ובעולם רבים שואלים כיצד רשכבה''ג מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א לוקח על עצמו אחריות כזו בגזירה נוראית זו, ישנם גם לא מעט אנשים היכולים לבוא בטענות כי הגזירה לא הועילה במקרה שלהם, על שאלות אלו נוהג להשיב מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א בבהירות מופלאה:

הענין של 'מידה כנגד מידה' הוא חוק טבע! הוא חוק בבריאה, שהקב"ה טבע אותו עם בריאת העולם. זה לא ענין של רחמים או דין, זה לא ענין של זכות. גם במקרים שהתפילה לא נענית, ונראה שנסגרו שערי שמים, החוק של מידה כנגד מידה שובר את כל המחיצות. זהו כלל מקביל לחוק ההד – אתה מדבר אליו, והוא עונה לך. קול גבוה? קול נמוך? קול צייצני? קול רועם? איך שאתה מדבר אל חלל היקום – אתה מקבל בחזרה.

מידה כנגד מידה היא חוק. היא הד. אתה משמח את ילדיו של הקב"ה? הוא משמח את שלך. אתה עוזר להכניס כלות עניות ויתומות לחופה? הוא מכניס את הילדים שלך, אותך בעצמך.

אמנם, כך מוסיף הגר"י זילברשטיין, אם עושים אחר כך עבירה, הזכות יכולה ללכת לאיבוד. אדם עלול לאבד את חלקו בגלל מעשיו, בגלל העבירות שנעשו אחר הזכות הזו של מידה כנגד מידה. ולכן, אנחנו רואים אנשים שתורמים ולא זוכים, אבל הזכות עצמה היא חוק. היא פועלת בכל מקרה, כי כך טבע השם את עולמו.

לתרומות ולמסירת שמות, כנסו לכאן>>