אאא

הצעת חוק שאושרה אמש (רביעי) במליאת הכנסת, בקריאה טרומית והועברה לוועדת חוקה חוק ומשפט להכנה לקריאה ראשונה, קובעת כי 'ביטוח רפואי' יכנס בגדרם של החריגים המצויים בחוק אשר אינם ניתנים לעיקול.

כיום, ניתן לעקל ביטוח רפואי, חייב - חולה המבוטח בביטוח רפואי אשר נאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו וללא שמירה על כבודו, לא פעם עקב חוב זעום.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב : "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו העניק מעמד חוקתי לזכויות המוגנות על פיו, כפי שקובע סעיף המטרה שבו, ועיקרם, הזכות לשמירה על החיים הגוף והכבוד ועוד. תוך קביעה כי אף החוקים אשר נחקקו לפני חקיקת החוק וכל שכן לאחריו יפורשו לאורו ולרציונל הטמון בו.

"בהמשך לכך וכפועל יוצא, נקבע בסעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל כי למרות הכלל הקובע כי ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, ואף הנמצאת בידי צד שלישי, ישנם חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול. בין היתר, צורכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו, חיות מחמד, מיטלטלין המשמשים למקור פרנסתו של החייב, תשמישי קדושה, מיטלטלין חיוניים לנכה, צרכים חיוניים וביניהם ציוד רפואי תרופות ועוד".

יוזם החוק, יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ מיכאל מלכיאלי אמר: "המחוקק הבין הפנים והביא לידי ביטוי, שאדם חולה זקוק להגנתו, ודאג לו למעטפת בסיסית שתשמור על גופו וכבודו, בהתאם להוראות החוק. אך הדבר אשר זקוק לו החולה יותר מכל, לכל הפחות בחלק מן המקרים, נשכח מלב מבלי משים ולא זכה להגנת המחוקק, והינו 'הביטוח הרפואי'- חולה המבוטח בביטוח רפואי אשר נאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה ", מציין מלכיאלי.

|אני מברך על אישור הצעתי פה אחד, הצעה סוציאלית ממדרגה ראשונה. אני רוצה להודות ליו"ר התנועה השר אריה דרעי על פעילותו הרבה לאישור הצעת חוק חשובה ונחוצה זו. פעילותה של תנועת ש"ס הייתה תמיד למען החלש והנדכא וכך נמשיך בס"ד. אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה אנו נמשיך ונלווה הצעת חוק חשובה זו עד להשלמת הליך החקיקה בעזרת השם".