אאא

בצלם של ימי הקורונה נערכה שמחת נישואי בית בריסק עם משפחת גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש, שהשיא את בתו בכורתו עם החתן הבחור החשוב חיים הלוי סולובייצ'יק, נין ונכד למרן הגרי"ז הלוי סולובייצ'יק זיע"א.

בחתונה השתתפו חכמי ורבני ישיבת בריסק ומשפחת סולובייצ'יק לצד תלמידו ושומעי לקחו של גאב"ד מעלה אדומים אשר באו לשמוח בשמחה הגדולה של רבם אשר עומד במשך שנים בראש מהפיכת התורה והיהדות במעלה אדומים.