אאא

הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, התייחס במהלך שיעורו השבועי לתופעת הרבנים צעירים המנסים למשוך קהל "ומשתמשים בביטויים שאינם הולמים את דרך התורה".

בפתח דבריו בנושא אמר הגר"ש: "גם כשאדם רוצה לעשות טוב צריך לעשות בזהירות. אנחנו שומעים בזמן האחרון איזה תופעות מוזרות שאני כמה פעמים דיברתי עליהם, יש קודם כל כמה סוגים של אנשים שקוראים לעצמם, יש שמסתפקים בתואר רבנים או גאונים, ויש שלא די להם עד שנקראים מקובלים. כל זה שטות והבל.

"וכי מי שמקובל יודע דברים?!. מקובל זה סגנון לימוד עמוק, מה השטות הזאת. אבל הם לא יודעים מה זה קבלה, לא יודעים כלום ועושים רושם על אנשים בכל מיני מילים מפוצצות, ומסכנים אנשים לא יודעים. בפרט שאדם בפחד ובצער מה שאומרים לו אפילו שוטה מוחלט מקבל, והם גורמים רעה לעולם". אמר הראש"ל והוסיף, "כמו שהיו אז נביאי הבעל, היו באים לזה אומרים לו ככה, לזה ככה. היום אין נבואה אז מצאו להם תארים ושמות".

בהמשך דבריו התייחס הגרש"מ עמאר לרבנים שמדברים בחוסר צניעות: "יש כאלה בשביל להשפיע על הציבור, אולי יש כאלה שזה מתוך תמימות, משתמשים בכל מיני לשונות שלא יפה לדבר ככה אפילו אדם עם עצמו, אני כמה פעמים רואה אנשים אפילו עם בני ביתם באים לפעמים להתייעץ על איזה בעיה ומדברים דברים שמעולם לא עלה בדעתינו לדבר כך בבית, אדם צריך בושת פנים".

לדברי הראש"ל: "יש היום תופעות כאלה גם צעירים שהשתגעו בדבר הזה. כמה פעמים הוכחתי כמה אחדים, אמרתי לו לאחד מלפני המון שנים, הוא הביא מעשה מהגמרא ומזה פתח את הדרשה שלו התאפקתי מאד עד שגמר, אמרתי לו מכל הגמרות לא מצאת רק הכיעור הזה עליו לדבר. הוא אומר לי אבל בגמרא כתוב, אמרתי לו הגמרא כתבה בשביל ללמד, זה חכמה, צריך להבין, אבל לציבור שלא למדו גמרא ולא יודעים עוד שום דבר, זה אתה מתחיל, תלמד אותם דברים אחרים, חסר דינים, חסר הלכות דרך ארץ.

"יש כאלה אומרים דברים נכונים אבל מבטאים את זה במילים ובתיאורים לא טובים, כל הדברים האלה חכמים היזהרו בדבריכם. צריך להיזהר, לא אמרו במעשיכם, בדבריכם שמא ילמדו ממכם".