אאא

ילדי המקהלה: אורי מאושר, ישורון גילה, ישי שחר, משה גילה.