אאא

אזרחים רבים מתלוננים כי קיבלו הודעות טקסט שמחייבות אותם להיכנס באופן דחוף לבידוד, לאחר שנחשפו לחולה קורונה מאומת, אלא שמתברר שיש זמני המתנה ארוכים במיוחד במוקד משרד הבריאות אליו פנו אלו שקיבלו את ההודעות, למרות שלדעתם הם לא צריכים להיות בבידוד.

האיכון נעשה באמצעות השב"כ, אך על פי הטענות אין תיאום בינו לבין משרד הבריאות ובמוקד לא יודעים לומר פרטים כלל מה שהופך את מקבלי ההודעה ל"אסירים" מבלי יכולת ערעור כלל על האיכון.

כזכור, ביום רביעי בערב לאחר דיון ממושך ולאחר שנדחו ההסתייגויות הרבות, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש. 

הצעת החוק מבהירה כי השב"כ לא יעמוד בקשר עם חולה או עם אנשים שבאו במגע קרוב עם חולה וכן לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד, ואף לאן יסייע להן.

הצעת החוק קובעת כי אדם שקיבל הודעה על כך שהיה במגע קרוב עם חולה, ומשום כך חייב להיכנס לבידוד, יהיה רשאי לפנות למשרד הבריאות בבקשה לבחינה חוזרת של הנתונים שעל בסיסם התקבלה ההודעה, ונקבע כי משרד הבריאות ישיב להשגה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימים מהגשתה.

אלא שבפועל על פי הטענות, חלק מאלו שקיבלו את המסרונים המתינו על הקו במוקד במשך כשעתיים וגם לאחר שענו להם המוקדנים הם נותרו ללא תשובות מה שמסכן באופן ישיר את הציות של אותם אזרחים לבידוד. 

חלקם טוענים כי קיבלו במסרון רק תאריך ושעה בלי מקום החשיפה מה שמקשה מאד על היכולת לערער על כך. חלקם טוענים כי מקום החשיפה המדובר מוזר, כיוון שהם שהו בו בגפם בלבד או בכלל בשעות אחרות מאשר בהן שהה החולה במקום.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "החל מיום חמישי נשלחים מסרונים רבים ממשרד הבריאות בעקבות איכוני שב"כ. כתוצאה מכך מתקבלות פניות רבות בנושא זה במוקד קול הבריאות 5400* וזמני ההמתנה ארוכים מאוד. משרד הבריאות פועל לשיפור הזמינות ורמות השירות בהקדם. משרד הבריאות מדגיש שקבלת מסרון מחייבת כניסה מיידית לבידוד ויש לנהוג בהתאם למסרון עד קבלת אישור רשמי אחר".