אאא

מסכת שבת, דף קל"ח - בעברית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ח - באידיש:    

 

מסכת שבת, דף קל"ח - באנגלית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ח - בצרפתית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ח - בספרדית: