אאא

ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין, נשא אמש (שלישי) שיחה לבני הישיבות ואברכי הכוללים לקראת ימי בין הזמנים, בצל ההתמודדות בעולם הישיבות עם נגיף ה'קורונה' והשבר הגדול, כאשר אלפי בחורים ללא מסגרת כבר חודשים ארוכים.

את דבריו פתח ראש הישיבה ואמר כי "אין היתר של ביטול תורה בבין הזמנים, רק יש צורך לנוח, אבל כל אחד נח כמה שזקוק לו, יותר מזה הוא כבר בגדר של ביטול תורה".

ראש ישיבת פוניבז' התריע מפני חודש אב המועד לאסונות ואמר כי "בבין הזמנים אב היה הרבה אסונות, כי אם יש ביטול תורה אז התורה לא מגינה. כמו הסיפור שהיה עם הצדיק מנתיבות שאמר לא לעשות פעולה מסוכנת בשעה של בין הסדרים.

"בבין הזמנים צריך לקבוע שעות ללימוד. יש מושג של 'תורה מתוך הדחק', הלימוד שהיה כעת מתוך המחלה היה מתוך קשיים אז אין לשער את השכר שלה".

 הגרי"ג הסביר: למה יותר חרדים נפגעו מה'קורונה'? (צילום: שיא לייב)

ראש הישיבה סיפר: "פעם שוחחתי על זה עם מרן החזון איש זצ"ל והוא אמר לי הקב"ה אוהב את זה, כלשונו 'הקב"ה האט האס ליב', צריך לדעת שתורה מתוך הדחק זה לכתחילה.

"עוד צריך לדעת שצריך הרגשה טובה בלימוד, ללמוד דברים שאוהבים, ואז זה נותן מרץ וחשק. ואם יש דברים שמפריעים לו בחיים המאושרים שלו אז אי אפשר ללמוד, לכן חשוב ללמוד במקום שמחשיבים אותו, שהוא יהיה מהחשובים. זה נותן הרגשה טובה לבחור ואז לומד טוב".

עוד הוסיף ראש הישיבה במשאו: "צריך ללמוד כל יום מוסר, חובת הלבבות אומר את החיובים של האדם, יראת שמים, אמונה, והחיובים האחרים, וכשאדם עוסק בהם תמיד הוא עולה ועולה וזה נוגע לכל אחד ואחד, צעירים ומבוגרים".

"הצעירים צריכים יותר חיזוק", אמר הגר"ג, "אני חוזר על זה כי זה דבר חשוב מאוד. אם קשה הלימוד בזמן של בין הזמנים אז זה מעלה יותר גדולה כמו שהחזון איש אמר".

בסיום דבריו אמר: "והעיקר שצריך להיזהר מפריקת עול בבין הזמנים, שזה דבר מאוד מסוכן. כולם צריכים חיזוק, מבוגרים וצעירים, ובעזרת השם כולם יתחזקו בכל מה שצריך ואז יהיה סיעתא דשמיא ברוחניות וגשמיות בכל מה שצריך".