אאא

לקראת דיון שיתקיים מחר (שני) בוועדת החוקה בראשות ח"כ יעקב אשר למעקב על יישום החלטת הממשלה לייצוג הולם של חרדים בשירות המדינה, חיבר מרכז המחקר והמידע של הכנסת דוח חריף במיוחד שחושף את הכישלון הגדול ביישום החוק, ואת הפערים האדירים הקיימים בנושא בין משרדי הממשלה השונים.

מהדוח שנחשף בפרסום ראשון ב"כיכר השבת" עולה, כי בעוד משרד הדתות שבשליטת ש"ס מוביל את הרשימה עם 48 אחוזי גיוס לחרדים, מכלל המשרות של שנת 2019, וכך גם, המשרד לפיתוח הפריפריה והנגב והגליל שהביא 20 אחוזי גיוס – במשרד הפנים נרשמו רק 3.5 אחוזי גיוס, ובמשרד הבריאות אף חתמו עם נתון נמוך עוד יותר של 1.7 אחוז בלבד. במשרדי העלייה והקליטה, השוויון חברתי והתקשורת כלל לא גויסו חרדים בשנה זו.

הדוח מתייחס להחלטת הממשלה מלפני כשלוש שנים, שבאה בעקבות הצע"ח של הרב גפני וחברי דגל התורה, שקבעה כי לפחות 7% מסך המשרות החדשות בשירות המדינה בשנים 2020-2018 יאוישו על ידי חרדים. אולם הדוח שהוגש לוועדת חוקה חושף, שרק 200 חרדים (4.8% בלבד) נקלטו השנה במשרות הללו. עוד עולה ששיעורם של החרדים מבין כלל עובדי שירות המדינה עומד כיום רק על 1.2% (927 עובדים חרדים מתוך 80,198). כלומר, שירות המדינה לא עמד ביעד שקבעה הממשלה.

יו''ר הוועדה ח''כ יעקב אשר (דוברות הכנסת)
יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר (דוברות הכנסת)
הגדלה

מחברי הדוח מבקרים בחריפות את הנציבות שלא סיפקה מידע הולם על יישום ההחלטות. "בדיון שהתקיים בנושא לפני כשנה בוועדת הכספים", נכתב בדוח החריף, "אמר נציב שירות המדינה, כי קיימים חסמים בהליכי המיון שאינם מתאימים לחרדים וכי פועלים לשנותם, וכמו כן הבטיח כי יפעלו להכיר בתעודות הוראה מסמינרים חרדים, ואף בתארי רבנות במקרים רלוונטיים, כמקבילים לתואר שני.

"אולם כאשר מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה כעת לנציבות שירות המדינה בנידון, נמסר רק, כי כיום ניתן להכיר בתעודות הוראה במשרות בעלות דרישת סף של השכלה תיכונית ושתי שנות לימוד (כיתות י"ג – י"ד), וכי הכרה בתעודת הסמכה לרבנות מהרבנות הראשית ("יורה יורה") לצורך שיוך כדירוג אקדמי ניתנת רק במשרות הדורשות סמיכות לרבנות. על כן", תוקפים מחברי הדוח, "לא ברור מה סטטוס יישום הדברים האמורים עליהם דיבר נציב שירות המדינה.

והביקורת הנוקבת ממשיכה: "ביקשנו מנציבות שירות המדינה נתונים עדכניים אודות ההתקדמות של מועמדים חרדים בשלבי המיון בתהליך הגיוס. זאת, כדי ללמוד האם תמונת המצב המתוארת לעיל השתנתה. מנציבות שירות המדינה נמסר, כי בשל מגבלות במערכות המחשב של הנציבות, לא ניתן לספק נתונים אלו".

נתון מטריד נוסף שנחשף בדוח מתייחס לאחוז המשרות הבכירות. "בשנת 2019 פרסמה נציבות שירות המדינה 46 מכרזים פומביים לתפקידי בכירים (כולל בגופי הביטחון), להם הוגשו 1,095 מועמדויות. 7% מהמועמדויות (77) הוגשו על ידי מועמדים חרדים. אולם מבין הנבחרים במכרזים אלה לא היו חרדים. מבין 52 מועמדויות שהוגשו לוועדות איתור לאיוש משרות בכירות בשנה זו, לא היה אף מועמד חרדי!".

כאמור, הדוח יעלה מחר (שני) בבוקר על שולחנה של וועדת חוקה בראשות ח"כ יעקב אשר, שתקיים דיון נוקב על הכשלים ועל הדרכים הראויות לקדם את יישום החלטת הממשלה באופן הנכון והמהיר ביותר.