אאא

רשות החברות הממשלתית נתנה היום (שלישי) היתר לאיש העסקים החרדי אלי רוזנברג לרכוש את חברת התעופה הלאומית של ישראל 'אל-על'.

במכתב ששיגר מנהל רשות החברות הממשלתית יעקב קוינט לרואה החשבון של משפחת רוזנברג ראם עמינח, כתב קוינט כך: "בהמשך לפנייתך שבסימוכין ובהסתמך על המידע שהועבר עד מועד זה, על ידך, ועל ידי עו"ד דוד תדמור, לרשות החברות הממשלתיות ("הרשות") בקשר לפנייה שבנדון, הריני להודיעכם כי הרשות, לאחר עיון בהמלצות גורמי המדינה, להם הועבר המידע בקשר לפניה, החליטה להמליץ למחזיק מנית המדינה המיוחדת לאל-על כי ככל שמר אלי זכריה רוזנברג, תושב ישראל, ("המבקש") ירכוש את מניות אל-על, להסכים כי יחזיק בשיעור העולה על שיעור של 40% והמקנות לו שליטה באל-על".

עוד נכתב: "מובהר כי הסכמת מחזיק מנית המדינה המיוחדת, ככל שתינתן בהתאם לשיקול דעתו, תותנה בתנאים כמקובל בהסכמות מסוג זה וכמתחייב מהנסיבות הספציפיות של פנית המבקש, כפי שתקבע המדינה לפי שיקול דעתה הבלעדי".

"מתן המלצת הרשות כאמור מותנה באישור, לשביעות רצון הרשות, של מעמדו של המבקש כתושב ישראל או אזרח ישראל וכן של מעמדו של המבקש כבעל שליטה יחיד בחברה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, וככל שיידרש, קבלת עמדת דירקטוריון אל על לפי סעיף 8.1.5 (ד) לתקנון אל-על".

"הרשות תפנה למחזיק מנית המדינה באל-על, לקבלת הסכמתו לפי תקנון אל-על, לאחר שהמבקש ירכוש מניות אל-על בשיעור המחייב קבלת הסכמת מחזיק מנית המדינה, או לאחר שבפני המדינה יוצג הסכם מותנה חתום לרכישת מניות בשיעור האמור. מובן כי פנית הרשות למחזיק מנית המדינה ומתן המלצה למתן ההסכמה, מותנים בכך שעד למועד מתן ההסכמה לא יחול שינוי מהותי במידע שנמסר לרשות בנושא זה", כתב לסיום יעקב קוינט.

מטעמו של אלי רוזנברג נמסר ל'כיכר השבת': "אני מודה לרשות החברות על הבדיקה המקצועית והמעמיקה. ועכשיו הגיע רגע האמת - ההצעה שלי היא הדרך היחידה לשקם את אל-על ולהצעידה למקום הראוי לה. נשמח שיו"ר דירקטוריון אל על יזמן אותי לפגישה על מנת לסכם את הקצאת המניות כנגד הזרמת 260 מליון ש"ח (75 מליון דולר) לטובת החברה ועם ישראל המשווע לכך שחברת התעופה הלאומית תהיה חזקה ויציבה".

לפי דיווח באתר 'כלכליסט' בזמנו, רוזנברג הוא בנו של נפתלי רוזנברג, יהודי דתי מניו יורק העוסק בנדל"ן מניב ומחזיק בין היתר במלונות ובבתי אבות בארצות הברית. למעשה ההשקעה המתוכננת ב'אל-על' היא של רוזנברג האב, אולם מכיוון שהבן הוא בעל אזרחות ישראלית וזהו תנאי מהותי לקבלת היתר שליטה, הרי שאם המשפחה תרכוש את החברה זה ייעשה תחת שמו של הבן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מכריו של נפתלי מתארים אותו כ"ליטאי מודרני מאוד", שבשנים האחרונות מאוד התחזק בהקפדה על שמירת מצוות ובאורח חייו האישיים, בעיקר מאז שזכה להתקרב למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

כיום נחשב האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא, מבאר שבע, כרבו האישי. "אל כל אירוע משפחתי שהוא עורך, מגיע רבי פנחס במיוחד לניו יורק, כדי להשתתף בו", מספרים שכניו ל'כיכר השבת'.

"ר' נפתלי", כפי שמכנה אותו אחד מידידיו הקרובים, "מעסיק אצלו 300 עובדים יהודים, אותם הוא מפרנס ביד רחבה. מעבר לזה, הוא תורם גדול למוסדות תורה וכוללים, וגם לצה"ל. הוא 'בעל חסד' גדול. עוד פרט מעניין: יש לו בני משפחה קרובים מאוד בבני ברק".

לדברי החבר, בשיחה עם 'כיכר השבת', "אם עסקת רכישת 'אל-על' תצא לפועל - דבר שקשה להאמין שיקרה - על משהו אחד אני מוכן לחתום: קדושת השבת תצא רק מורווחת מכל זה".