אאא

ימים ספורים קודם פתיחת 'זמן אלול' בעולם הישיבות, ולאחר חודשים ארוכים בהם סדרי הלימוד ברוב הישיבות שובשו ושונו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, נשיא המועצת, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן בקריאה לראשי הישיבות ולהורי התלמידים "לפתוח את היכלי הישיבות ב-א' אלול לפי המתווה שסידרו המומחים". הגר"ש כהן פנה להורים: "חובה גמורה לשלוח את הבנים לישיבות, ואין שום תירוץ וטענה להשתמט מחובתם זו. ותורה מגנא ומצלא".

נוסח המכתב המלא: 

"לאחי ורעי כל בית ישראל הע״י

מצויים אנו כעת בשעה קשה, הקב״ה שלח נגיף ששיבש את כל סדרי העולם, ובעת זו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ועלינו להתחזק בתורה ובתפילה, ובזכות זה נזכה לישועה קרובה ויאמר למשחית הרף, אמן כי״ר.

ועל של עתה באתי, מתקרבים אנו לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, שאנו מתכוננים בו לקראת יום הדין, ואיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, בני הישיבות המסולאים בפז אשר הם ערבים עלינו.

ושמעתי בצער רב שישנם הורים שחוששים על בניהם ואינם שולחים אותם לישיבה, ולזאת אני פונה לכל ההורים שחובה גמורה לשלוח את הבנים לישיבות, ואין שום תירוץ וטענה להשתמט מחובתם זו.

וכן אני פונה לכל ראשי הישיבות שיפתחו את הישיבות לפי המתווה שסידרו המומחים, ותורה מגנא ומצלא. וחובה על הרבנים לדאוג שכל תלמידיהם יחזרו לישיבה.

ובזכות זה מברך אני אתכם שתזכו לשנה טובה ומבורכת בכל מכל כל, בריאות איתנה ופרנסה טובה אמן כי"ר".