אאא

800 מתלמידי 'חברון' הגיעו לישיבה ל'זמן אלול', ובתום הליך מקוצר ויסודי הם נכנסו לקפסולות מבודדות.

הנוהל שבוצע, כלל מעבר של כל בחור, בכניסה למקום, לרישום מדוקדק ופרטני על ידי אנשי מגן דוד אדום ונציגי הנהלת הישיבה.

טרם כניסתם לשטח הישיבה, עברו כולם בדיקת קורונה, כאשר בסיום בדיקה של כל קבוצת בחורים, נשלחו בדיקותיהם למעבדה, במטרה להגיע לתשובות כבר מחר בבוקר.

במהלך השבועיים הקרובים ישהו הבחורים בבידוד בחדרם שבפנימיה, שלושה-ארבעה יחדיו - לשם הם יקבלו את כל צרכיהם, דוגמת אוכל, ממטבח הישיבה.

לאחר השבועיים הללו, יתאחדו ה'קפסולות' לדבוקה אחת גדולה, כפי שאירע ב'זמן קיץ', בערב חג השבועות.

צפו בתיעוד